Om Gärde skola F-6

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Rektor

Erika Hemptenmacher

Telefon: 0247-805 46

E-postadress:

Besöksadress: Torget 5, 79327 Leksand

Gärde skola är en F-6 skola belägen i vackra Häradsbygden. På Gärde skola står trygghet och lärande i fokus.

Gärde skola är en åldersintegrerad skola i en lantlig idyll med mycket kultur. På Gärde skola ska alla trivas och må bra. Skolan är en F-6-skola med 70 barn. Alla barn och alla vuxna känner varandra. Detta skapar en trygghet för eleverna. Det finns också ett fritidshem med 35 barn.

Naturen - ett vanligt tema

På Gärde skola har vi tillgång till byarnas liv med dess natur, miljö och kultur som finns i Häradsbygden. Naturen är ett ofta ingående tema i skolans arbete.

Gemensamma aktiviteter i form av samlingar håller traditioner vid liv och stärker sammanhållningen på skolan. Självkänsla, empati, musik och natur är genomgående inslag i undervisningen på skolan.

Nio pedagoger och resurser

Det arbetar nio pedagoger och resurser på Gärde skola. Vi ser till att vi använder personalens kompetenser på rätt sätt genom att undervisa i det vi är utbildade för och har legitimation i.

På skolan finns ett skolbibliotek och varje torsdag är skolbibliotekarien där.

Vi har också skolsköterska och tillgång till studie- och yrkesvägledare (SYV), kurator och psykolog.

Viss undervisning i Insjön

Eleverna i årskurs 3 till 6 från Gärde skola reser till Insjöns skola varannan vecka för undervisning i musik, slöjd och hem- och konsumentkunskap.

Sidan uppdaterad: 2022-04-14