}

Det händer på Sammilsdalskolan

I kalendern kan du se när vi har lov- och studiedagar, men också om det är något extra på gång på Sammilsdalskolan just nu.