Nu ska två högstadieskolor bli ett

Skriv ut

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Kommunens två högstadieskolor slås ihop inför skolstarten 2020. Arbetet med att skapa en ny, stark högstadieskola i Leksands kommun pågår för fullt. Både personal och elever deltar i arbetet.

Arbetet leds av skolans rektorer och en ”fusionsgrupp" med lärare från de båda skolorna. Med gruppens hjälp ska sammanslagningen bli framgångsrik på både kort och lång sikt.

Samtidigt engageras eleverna i sammanslagningen, inte minst de klasser som berörs mest – årskurs 7 och 8.

Arbetet går bland annat ut på att skapa trygghet och framtidstro bland eleverna och att få till en stark vi-känsla på vår nya gemensamma högstadieskola.

Demokratiresa och skolprofil

På den nya skolan blir det fem parallella klasser på högstadiet istället för fyra som det är på Sammilsdalskolan idag. Skolan behåller av allt att döma nuvarande profiler som Åkerö och Sammilsdal erbjuder – idrott och kultur.

Nuvarande årskurs 8 på Åkerö skola får genomföra sin demokratiresa som planerat hösten 2020. Exakt hur det blir med nuvarande årskurs 7 är inte klart.

Senaste nytt om sammanslagningen:

Hej!

Här kommer lite uppdateringar kring vad som händer i högstadiesammanslagningen: 

Bättre flöde i Gästishallen

Vi har haft möte med personalen på Gästis för att se hur flödet i matsalen kan underlättas till hösten. En förändring som kommer bli av är att vi får tillgång till ytterligare ett rum där vi kan äta lunch. Det blir också fler stationer där eleverna kan ta mat på, alla elever behöver då inte längre köa till ett ställe där de tar tallrikarna.

Språkundervisning i Alléskolan

Alléskolans lokaler kommer att användas för språkundervisning under nästa läsår. Klassrum och gemensamma utrymmen kommer att målas om. Arbetet pågår för fullt och beräknas vara klart i början på juni. Lokaler blir väldigt fina.

Niornas demokratiresa flyttas till våren

Vi har också fått besked om att höstens Demokratiresa för blivande årskurs 9 från Åkerö är flyttad till vecka 13 våren 2021. Ett klokt beslut med tanke på den osäkerhet och reseavrådan som idag gäller för resor.

Intresseanmälan till kommande demokratiresor

Eleverna i årskurs 7 kommer nu få göra en intresseanmälan för att se hur stort intresset är för att delta i en resa höstenterminen 2021. Upplägget är att man förbereder resan under årskurs 8 och reser i årskurs 9. Vi kommer också mejla ut information till er vårdnadshavare kring vad som gäller för resa och hur det fungerar.

Hälsningar

Johan Nilsson, rektor på Sammilsdalskolan

Erik Hartwig, biträdande rektor på Åkerö skola

 

Nu har träden börjat att slå ut och med det känns att sommaren verkligen är på gång. Denna vår har inte blivit som vi har planerat även om vi fortsätter med undervisning som vanligt. Visst arbete med sammanslagningen av högstadierna har vi tvingats vänta med på grund av coronaviruset. Vi har inte informerat kring sammanslagningen i den utsträckning vi tänkte, men här kommer nu en sammanfattning av nuläget.

Generellt kan sägas att både elever och lärare är tillbaka till skolan nästan i den utsträckning vi hade före coronapandemin.

Lyckad träff med nya åttorna

Vi har gjort en tidsplan för sammanslagningen där det står när grupperna blir klara och när eleverna ska ses. Denna finns här på hemsidan sedan februari.

De nya klasserna till årskurs 8 är klara och hemskickade, klasserna har också träffat varandra en gång i förra veckan. Även om många varit lite nervösa så upplever vi att de tyckte det var bra att ses. Det var tänkt att alla blivande åttor skulle ses tillsammans i idrottshallen, men den träffen har vi valt att ställa in på grund av coronapandemin.

Årskurs 7 och 9 träffas i augusti

Vi ställer också om träffen för blivande sjuor, istället för att ses den 3 juni ordnar vi en träff den 17 augusti klockan 9.30, dagen före ordinarie skolstart. Även träffen för blivande åk 9 ställer vi om till läsårsstarten.

Information om mobilfrågan

Vi arbetar från både Åkerö och Sammilsdal med den vision vi kommer ha för skolan till nästa läsår. I det arbete ingår mobilfrågan. Det arbetet har vi pausat under rådande omständigheter. Men vi kommer att ge ett besked kring hur vi tänker med mobiler till hösten, ni och eleverna får besked senare i maj.

Demokratiresan som elevens val

Vi kommer denna vecka informera eleverna i årskurs 7 om Demokratiresan, det ligger som ett elevens val till nästa läsår. Vi kommer skicka ut information kring Demokratiresan till er vårdnadshavare senare i maj.

Planerar för skolavslutningen

Vi håller som bäst på med att planera för skolavslutningen. Vi kommer att informera mer om hur sista veckan ser ut. Har ni frågor kring sammanslagningen eller skolavslutningen är ni alltid välkomna att höra av er till oss. Hör gärna av er igen om ni saknar information eller återkoppling på frågor.

Vänliga hälsningar

Erik Hartwig, biträdande rektor

Johan Nilsson, rektor

Fusionen av kommunens två högstadieskolor – Åkerö skola och Sammilsdalskolan – har pågått sedan hösten och nu faller bit för bit på plats.

Efter sportlovet är lärarorganisationen klar, i mars får eleverna i årskurs 7 och 8 på Åkerö skola besöka sin nya skola, Sammilsdalskolan. I maj och juni träffas de nybildade klasserna för första gången.

Det framgår av tidsplanen som tagits fram:

Tidsplan, fusionen nya högstadiet

 

Tidsplanen i pdf-format

I höstas beslutades att vi ska bilda ett kommunalt högstadium i Leksand kommun. Sedan detta blev klart har vi startat ett arbete för att skapa ett så bra högstadium som möjligt. Arbetet med sammanslagningen leds av en mindre grupp bestående av två rektorer och fyra lärare från båda skolorna.

Så blir klasserna i årskurs 7-9

Leksands kommuns högstadium kommer att vara på Sammilsdalskolan och det kommer att bli fem parallella klasser i varje årskurs 7-9.

Det vi vet idag är att nuvarande årskurs 8 kommer att vara kvar i sina befintliga klasser men att Åkerös två mindre åttor slås ihop till en större nia till hösten.

Blivande årskurs 7 och 8 kommer att blandas.

Gemensam vision för nya höstadiet

Vi arbetar just nu med ett visionsarbete där hela personalstyrkan är med för att tillsammans komma överens om vilken typ av högstadium vi ska ha. Vi är alla överens om att det är viktigt att vi gör det tillsammans och med visionen att ”Det ska vara lätt att vara elev på Sammilsdal".

Elevråden har många bra tankar

Vi har ett viktigt och spännande arbete framför oss denna termin. Två skolor ska sakta men säkert bli en. I den processen är även elevråden delaktiga. Eleverna har många bra tankar om höstterminen och kring vad som är viktigt för dem att trivas i sin skola. Tillsammans jobbar vi för att skapa en så bra skola som möjligt.

//Johan Nilsson, rektor på Sammilsdalskolan och Erik Hartwig, biträdande rektor på Åkerö skola

Kommunens två högstadieskolor slås ihop inför skolstarten 2020. Redan nu inleds arbetet med att skapa en ny, stark högstadieskola i Leksands kommun. Både personal och elever involveras i arbetet.

Läs hela artikeln

Sidan uppdaterad: 2020-01-28