Om Siljansnäs skola F-6

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Bild på Siljansnäs skola

Siljansnäs skola ligger mitt i byn, tolv kilometer utanför Leksand. Skolan är uppdelad i två olika byggnader. Här finns länken till Powerpoint-presentationen om förskoleklassen på Siljansnäs skola.

Röda och vita skolan

I den Röda skolan går eleverna i förskoleklassen till årskurs 3. Klasserna är åldershomogena.
I de lägre åldrarna koncentrerar vi oss extra mycket på basfärdigheterna med särskilt fokus på elevernas läs- och skrivspråksutveckling.

I den Vita skolan går eleverna i årskurs 4-6. Där finns även vår syslöjdssal och gymnastiksalen.

Natur och miljö

Siljansnäs skola är omgiven av skog, berg och sjö vilket ger möjlighet till goda lärmiljöer.

Trygghet och demokrati

Trygghet och demokrati är två andra viktiga områden. På skolan finns det många rastaktiviteter att välja mellan under ledning av rastvärdar. Eleverna har inflytande och är delaktiga i skolans arbete, genom klassråd och elevråd.

Sidan uppdaterad: 2022-04-14