Om Tällbergs skola F-6

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Rektor

Anna Witasp

Telefon: 0247-800 69

E-postadress:

Besöksadress: Torget 5, 79327 Leksand

Skolskjutssamordnare

Pia Lundström Eriksson

Telefon: 0247-800 65

E-postadress:

Besöksadress: Torget 5, 79327 Leksand

Fotografering av Skolor och förskolor i kommunen juni 2017.Tällbergs Skola

Tällbergs skola är belägen i byn Tällberg, drygt en mil norr om Leksand. Skolan är en F-6-skola med tillhörande fritidshem.

Skolområdet ligger på en sluttning, med vacker utsikt över Siljan. Runt omkring skolan finns en fantastisk skolgård, som stimulerar till kreativa aktiviteter som skogslek och rörelseglädje. På vintern har vi en härlig pulkabacke och en egen skridskobana. När vi inte har idrott utomhus nyttjar vi simhall och idrottshall vid hotell Gyllene Hornet.

Vår värdegrund

Vårt mål är att Tällbergs skola ska vara en arbetsplats och skola att längta till. Skolan präglas av trygghet, engagemang och kreativitet. Tillsammans skapar personal och elever en trygg, stimulerande och lärande miljö. För oss går kunskapsuppdraget och det sociala lärandet hand i hand. Genom att skapa och vårda tillitsfulla relationer mellan vuxna och elever, och mellan våra elever så skapas goda förutsättningar för en lärande miljö. 

Vi arbetar under perioder i faddergrupper, med olika teman för att skapa en vi-känsla på hela skolan. Varje vecka har vi stor-samlingar tillsammans, då får vi chans att lära känna varandra från F-klass till år 6, och lyfta fram arbeten som klassen arbetat tillsammans med. 

Vi som arbetar med eleverna, möter eleverna där de är. Stöttar i leken och arbetar utifrån devisen att barn gör rätt om de kan. Så när det blir svårt, så utvärderar vi och justerar och samverkar med vårdnadshavare för att alla elever ska lyckas, trivas och utvecklas på vår skola.

Lärandet på skolan

På skolan arbetar vi ständigt för att utveckla vår pedagogiska, sociala och fysiska lärmiljö. När vi har en god gemenskap inom gruppen, en undervisning som är strukturerad och välplanerad och klassrum som stödjer lärandet, då finns goda förutsättningar för att lärandet utvecklas som bäst. 

På skolan träffas pedagogerna två gånger i veckan för att samarbeta kring elevernas utveckling och lärande. En av träffarna är vikt till kollegialt lärande, då träffar vi våra kollegor från Ullvi skola och arbetar utifrån våra prioriterade mål, i vår kvalitetsredovisning. En viktig del i vårt kollegiala lärande är att vi får ta del av ny forskning, dela våra erfarenheter från vår egen praktik och reflektera tillsammans för att få syn på det som vi vill bevara, förbättra eller ändra på. 

En fördel med att skolan är en mindre enhet är att det är lätt att få till samarbeten för hela skolan och alla vuxna får en relation till alla våra elever på skolan. Övergångarna mellan stadierna upplevs därför inte som så främmande, när alla elever redan känner alla pedagoger på skolan.

Sidan uppdaterad: 2022-04-14