Anmälan till kulturskolan

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Expedition

Kulturskolan

Telefon: 0247-802 11

E-postadress:

Jag vill spela Knattefiol (från 6 år - 8 år)
Jag vill dansa
Jag vill sjunga solosång
Jag vill sjunga i barnkör
Jag vill spela ett instrument (från årskurs 3)
Jag vill gå på musikproduktion (från årskurs 7)
Jag vill anmäla mitt intresse för kulturskolans musikalutbildning (från årskurs 7)

Uppgifter om eleven

Uppgifter om målsman

Vi önskar hyra instrument (endast blås- och stråkinstrument samt elbas)

Så behandlar vi dina personuppgifter

Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) har du rätt att få ett registerutdrag, få information om behandling av dina uppgifter, radera eller rätta uppgifter, ta med dig dina uppgifter, klaga till datainspektionen eller begära att behandlingen upphör genom att kontakta kommunens dataskyddsombud (kommun@leksand.se).

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter.

Leksands kulturskola använder lämnade personuppgifter enligt dataskyddsförordningen artikel 6.1e för: - att behandla er anmälan - elevadministration - fakturering Personuppgifterna delas med kommunens ekonomienhet. Vid teknisk behandling kan era uppgifter delas med ett personuppgiftsbiträde. Era uppgifter kan lämnas ut till skolor inom kommunen för att samverka kring elevens schema. Uppgifter om er kan härstamma från kommunens skolverksamhet. Kontaktuppgifter gallras ett år efter eleven har slutat på skolan. Faktureringsuppgifter gallras efter tio år. Elevregistret och betyg bevaras för arkivsyften.

Välkommen att anmäla dig till kulturskolan! Ange om du vill dansa, sjunga solosång eller spela ett instrument.

Osäker på vad du ska välja? Här kan du läsa mer om kulturskolans utbud:

Kurser och grupper

Sidan uppdaterad: 2020-08-13