Anmälan till kulturskolan

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Expedition

Kulturskolan

Telefon: 0247-802 11

E-postadress:

Jag vill spela Knattefiol (från 6 år - 8 år)
Jag vill dansa
Jag vill sjunga solosång
Jag vill sjunga i barnkör
Jag vill spela ett instrument (från årskurs 3)
Jag vill gå på musikproduktion (från årskurs 7)
Jag vill anmäla mitt intresse för kulturskolans musikalutbildning (från årskurs 7)

Uppgifter om eleven

Uppgifter om målsman

Vi önskar hyra instrument (endast blås- och stråkinstrument samt elbas)

Dina personuppgifter - det här har du rätt att göra

Enligt dataskyddsförordningen (även kallad GDPR – General Data Protection Regulation) har du rätt

 • att få tillgång till de personuppgifter om dig som vi har sparat
 • att få veta hur vi behandlar dina personuppgifter
 • att radera, rätta eller begränsa vår behandling av dina personuppgifter
 • att klaga på vår behandling av personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) som tidigare hette Datainspektionen
 • eller begära att behandlingen av dina personuppgifter upphör genom att kontakta kommunens dataskyddsombud (kommun@leksand.se).

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter.

Leksands kulturskola använder lämnade personuppgifter enligt dataskyddsförordningen artikel 6.1e för: - att behandla er anmälan - elevadministration - fakturering Personuppgifterna delas med kommunens ekonomienhet. Vid teknisk behandling kan era uppgifter delas med ett personuppgiftsbiträde. Era uppgifter kan lämnas ut till skolor inom kommunen för att samverka kring elevens schema. Uppgifter om er kan härstamma från kommunens skolverksamhet. Kontaktuppgifter gallras ett år efter eleven har slutat på skolan. Faktureringsuppgifter gallras efter tio år. Elevregistret och betyg bevaras för arkivsyften.

Välkommen att anmäla dig till kulturskolan! Här hittar du information om hur du gör och vad det kostar.

Ange om du vill dansa, sjunga solosång eller spela ett instrument i formuläret.

Regler och avgifter

Avgiften för undervisningen på kulturskolan varierar. Här kan du läsa om våra regler och olika avgifter.

Avgifter

 • Knattefiol (5-8 år), 300 kronor.
 • Barnkör, 300 kronor. 
 • Barndans (3-6 år), 300 kronor.
 • Dans, 400 kronor.
 • Vuxendans, 850 kronor.
 • Instrumentalundervisning eller solosång, 850 kronor.
 • Musikproduktion, 850 kronor.
 • Kulturskolans musikalutbildning (KMU), 850 kronor.
 • Kulturskolans danskompani (KDK), 850 kronor.
 • Hyra av instrument, 300 kronor. Endast blås, stråk och elbas.

Kom ihåg att!

 • Avgiften gäller per termin.
 • Elev debiteras avgiften fyra veckor efter utbildningens start.
 • Om en elev vill sluta till vårterminen ska detta meddelas senast vid höstterminens slut.
 • Efter fjärde veckan under vårterminen debiteras nästa terminsavgift.

Garantitid

 • Du är garanterad minst 25 lektioner på ett läsår.
 • Kulturskolan ersätter inte lektioner som uteblir på grund av elevs frånvaro vid till exempel friluftsdagar, ledighet eller sjukdom.

Frånvaro 

Sjukdom, ledighet eller annan frånvaro ska meddelas till din lärare.

Uppsägning av plats

Uppsägning av plats ska meddelas till din lärare eller kulturskolans expedition. Anmälan är giltig till dess platsen sägs upp.

Sidan uppdaterad: 2022-04-28