SSA - Samverkan | Skola | Arbetsliv

Yrkesmässan

Skola-arbetslivsgruppen är till för att främja samverkan och skapa fler möten mellan skolan och näringslivet i Leksands kommun.