Välkommen till Vuxenutbildningen Leksand-Rättvik / Information till elever

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Den här informationen delas ut i en folder till alla elever på våra uppstartsträffar.

Individuell studieplanering 

Den individuella studieplanen ligger till grund för dina studier och din studietid. Du kan se din studieplan i Edlevo om du loggar in med mobilt bank-ID. Studieplanen är ett levande dokument och uppdateras vid behov. Om du behöver göra ändringar eller planera för fler kurser kan du ta hjälp av någon av våra studie- och yrkesvägledare.  

Möjlighet till validering 

Enligt Skolverket har alla som studerar inom Vuxenutbildningen rätt till en grundläggande kartläggning som kan leda till validering av befintliga kunskaper. Valideringen kan medföra att kurstiden eventuellt förkortas. Här kan du läsa mer om validering: Nya regler om kartläggning och validering inom komvux - Skolverket 

Läromedel 

Alla läromedel bekostas av kursdeltagarna själva för studier på gymnasial nivå. Litteraturlista får du av din lärare. Läromedel för kurser på grundläggande nivå finns att låna på skolan.  

Kostnadsfri licens för Microsoft Office och Microsoft Teams 

När du studerar via Vuxenutbildningen Leksand-Rättvik ingår en kostnadsfri licens 
för Microsoft Office, inklusive Microsoft Teams. Här finns information om hur du hämtar Teams till din dator office-och-teams.pdf (leksand.se)  

Gäller från första skoldagen. Om du har frågor om teams/IT/Nätverket så kontaktar du jakob.wilhemsson@leksand.se 

Studieverkstad i Alléskolan i Leksand 

Här kan du sitta och studera och få stöd och hjälp av personal om du behöver. 
Tisdag 8:30-15.00
Onsdag 8:30-15:00
Torsdag 8:30-15:00
Fredag 8:30-12:00 

Inläsningstjänst 

All kurslitteratur finns inläst och tillgänglig via inläsningstjänst. Prata med din lärare om du behöver inloggningsuppgifter. Kontot är gratis. 

Studiemedel, CSN 

Om du studerar med studietakt 50% eller mer i minst 3 veckor kan du söka studiemedel. Läs mer om studiemedel och gör din ansökan på Studiemedel – Bidrag och studielån - CSN 

Om du beviljats studiemedel måste du lämna en studieförsäkran på Mina sidor - CSN för att få din utbetalning. Detta kan göras tidigast första skoldagen. Med studieförsäkran intygar du att du har startat utbildningen som du antagits till. Observera att du som elev ansvarar för att lämna rätt information till CSN.   

Sjukanmälan och VAB 

Anmäl alltid frånvaro till din lärare. Glöm inte att meddela CSN eller Försäkringskassan om du har studiemedel eller ekonomiskt stöd.  

Kolla upp vad som gäller för dig! 

Närvaro – studieavbrott 

För att skolan ska kunna rapportera att du påbörjat dina studier till CSN behöver du vara med på den obligatoriska kursintroduktionen.  

Dina studier på vuxenutbildningen bygger på att du följer den individuella studieplanen i innehåll och tid och tar ett eget ansvar för dina studier. Om du av någon anledning önskar avbryta dina studier ska du kontakta din lärare samt kvalificerad handläggare.   

Skolan har rätt att avbryta studier enligt Förordning (2011:1108) 7 kap 1 § Om en elev har påbörjat en kurs eller en delkurs och därefter uteblivit från den under mer än tre veckor i följd, utan att detta har berott på sjukdom eller beviljad ledighet, ska eleven anses ha avbrutit kursen eller delkursen. 

Betyg 

Du måste själv begära en utskrift av ditt betyg när du är klar med dina studier. Kontakta vuxenutbildning@leksand.se för att beställa en utskrift av utdrag ur betygskatalogen, samlat betygsdokument eller studieintyg. För gymnasieexamen/slutbetyg ska du kontakta studie- och yrkesvägledare som tillsammans med dig gör underlaget för gymnasieexamen/slutbetyg. 

Fuskpolicy  

Vuxenutbildningen i Leksand-Rättvik ser allvarligt på alla former av fusk och plagiat. Du ska kunna stå för din kunskap och vara värd de betyg du får. Fusk kan medföra att du blir avstängd från dina studier, läs mer här Skollag (2010:800) | Sveriges riksdag (riksdagen.se) kap 5 §17 

Trivsel och samvaro 

Vi är många som skall samsas på liten yta. För att alla skall känna sig välkomna, är det viktigt att vi alla visar hänsyn och respekt för varandra. Tänk på att inte använda starkt parfymerade produkter då vi har allergiker på skolan. OBS! Inga NÖTTER! p.g.a. allergi. Rökning är inte tillåten inom skolans område!  

Parkering Leksand 

Kostnadsfri parkering finns vid Biblioteket/Kulturhuset i Leksand med gångavstånd ca 150 meter till Vuxenutbildningen, Fiskgatan 7. Parkering för elever är ej tillåten på skolans personalparkering. 

Lunch 

Medhavd matlåda kan förvaras i kylskåp, värmas i mikrougn och ätas i elevpentryt.   

Vuxfiket 

Här kan du köpa gofika och enklare lunch. 

 

Kontaktuppgifter till Vuxenutbildningen  

Telefon: 0247-80668 

Nedansiljans Lärcentrum Fiskgatan 7, Leksand  
Alléskolan Kyrkallén 7, Leksand
Stiernhööksgymnasiet Masvägen 15, Rättvik

 

 

Vuxenutbildningens likabehandlingsplan i kortversion 

Alla ska känna sig välkomna och trygga när de studerar vid vuxenutbildningen. 

 

Du ska respekteras för den du är 

Alla människor är lika mycket värda oavsett kön, ålder, nationalitet, religion, sexuell läggning, funktionsnedsättning, utseende och ekonomisk bakgrund. 

Du får inte kränka någon och ingen får kränka dig 

Mobbing är en form av kränkande behandling. Med mobbing menas att någon eller några, vid upprepade tillfällen och över tid, utsätter en person för negativa handlingar – fysiskt eller psykiskt. Mobbing innebär att den mobbade är i underläge i förhållande till mobbaren/mobbarna. 

Kränkande handlingar kan vara: 

Fysisk: 

  • Som t.ex. att slåss, sparkas, hålla fast eller sätta krokben för någon 

  • Eller förstöra någons saker 

Psykisk:  

  • Som t.ex. uteslutning, inte svara på tilltal, inte få delta eller att behandlas som ”luft” 

  • Eller minspel, viskningar, grimaser, blickar, suckar och gester 

I text- eller bildform: 

  • Via sociala medier, e-post eller SMS 

  • Eller bilder på internet  

Verbala: 

  • Sprida rykten 

  • Härma, håna eller hota 

  • Anmärka på någons utseende 

  • Hånskratta, skämta så att man sårar någon 

 

DEN GYLLENE REGELN: 

Behandla andra som du själv önskar bli behandlad! 

 

Behandling av personuppgifter  

Dina personuppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen GDPR.         

Läs mer här Personuppgifter och kakor (leksand.se)

 

Hitta till Vuxenutbildningen i Leksand och Rättvik

 

Sidan uppdaterad: 2023-10-20