Komvux som anpassad utbildning - Före detta Särvux

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Speciallärare

Kristina Kjällbring

Telefon: 0247-806 26

E-postadress:

Besöksadress: Fiskgatan 7, 79331 Leksand

Rektor

Cecilia Falk

Telefon: 0247-803 10

E-postadress:

Besöksadress: Fiskgatan 7, 79331 Leksand

Komvux som anpassad utbildning är till för dig som är över 20 år och har en intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada.

Vi håller till på Vuxenutbildningen (Brandmannen), Fiskgatan 7 i Leksand.
Utbildningen är kostnadsfri.

Komvux som anpassad utbildning passar dig som:

·        Tycker att du inte fått tillräcklig utbildning

·        Fått nytt intresse för att lära

·        Vill behålla kunskaperna från tidigare skolgång

·        Behöver mer kunskaper för att klara nuvarande arbete eller för att få ett nytt jobb.

·        Behöver mer kunskaper för att kunna leva självständigt

 

Utbildningen har två nivåer:

 • Komvux som anpassad utbildning på grundläggande nivå, vilket motsvarar den obligatoriska anpassade grundskolan. 
 • Komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå, vilket motsvarar den utbildning ungdomar kan få på de nationella eller specialutformade programmen i den anpassade gymnasieskolan.

Metod

   1. Du väljer en kurs i taget.
   2. Vi gör en egen studieplan åt dig.
   3. Du använder dig av dina tidigare kunskaper och erfarenheter.
   4. Du arbetar i mindre grupper i eget tempo.

Exempel på kurser:

 • Matematik
 • Svenska
 • Svenska som andraspråk
 • Engelska
 • Hemkunskap
 • Fysik
 • Kemi
 • Biologi
 • Teknik
 • Geografi
 • Samhällskunskap
 • Religionskunskap
 • Historia

Vill du veta mer?

Kontakta då:

Cecilia Falk, rektor

Kristina Kjällbring, speciallärare på komvux som anpassad utbildning

Marie Arkebrink, studie- och yrkesvägledare

Sidan uppdaterad: 2023-08-25