Svenska för invandrare - SFI

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Rektor

Cecilia Falk

Telefon: 0247-803 10

E-postadress:

Besöksadress: Fiskgatan 7, 79331 Leksand

Sfi-lärare

Maria Mååg

Telefon: 0247-806 40

E-postadress:

Besöksadress: Fiskgatan 7, 79331 Leksand

Sfi-lärare

Jakob Wilhelmsson

Telefon: 0247-806 30

E-postadress:

Besöksadress: Fiskgatan 7, 79331 Leksand

Sfi-lärare

Ulrika Bergvall

Telefon: 0247-806 28

E-postadress:

Besöksadress: Fiskgatan 7, 79331 Leksand

Sfi-lärare

Rebecka Ruuth

E-postadress:

Besöksadress: Fiskgatan 7, 793 31 Leksand

SFI, Svenska för invandrare

Telefon: 0247-806 40

E-postadress:

SFI, utbildning av nyanlända i svenska på Allèskolan.Mohammed Faraj, Susanne, Eman Hannoun, Laila Naser

Vuxenutbildningen Leksand-Rättvik erbjuder undervisning i svenska för invandrare, SFI. Nybörjarkurser startar regelbundet.

SFI - Swedish for immigrants

The municipality of Leksand offers Swedish lessons for immigrants, SFI. Courses for beginners are available on a rolling basis.

SFI, Swedish for immigrants, is directed to those of you who lack the basics of the Swedish language. Your will learn to understand, speak, read and write in Swedish.

SFI consists of three different paths of study

  • Study path 1: Course A+B+C+D - for those who have had no or little schooling
  • Study path 2: Course B+C+D - for those who have had somewhat more schooling
  • Study path 3: Course C+D - for those who are used to studying

Your previous education and study experiences will determine which path is offered to you.

You can combine the SFI course with other cources.

You may enroll once you are registered as a resident in Leksand. You will then be placed on a waiting list.

Grades at many levels

Those who have very good knowledge of Swedish may be tested for D-level grades. You may also acquire level B or C grades if you do not wish to study all of the courses.

How to register

1. You can only apply after you have received your complete personal identity number (ex. YYMMDD-0000)

2. For more information about, and application for sfi, visit our drop-in!

  • When: Thursdays 13.00-14.00
  • Where: Fiskgatan 7, Leksand
  • Teacher in charge:  Maria Mååg

Next step, GRNSVA - Swedish as a second language at foundation level

Those who have completed grade D within SFI have the opportunity to continue studying Swedish as a second language at a foundation level. This level is the equivalent to the level taught nationally in Swedish classes for students in years 7-9 (ages 13-15).

For further information please contact Studies and Careers Advisor Marie Arkebrink Holm.

SFI, svenska för invandrare, riktar sig till dig som saknar grunden i det svenska språket. Du lär dig att förstå, tala, läsa och skriva svenska. Din tidigare utbildning och studieerfarenhet påverkar den studieväg du erbjuds.

SFI består av tre olika studievägar

  • Studieväg 1: Kurs A+B+C+D – för dig som saknar eller har kort skolbakgrund
  • Studieväg 2: Kurs B+C+D – för dig med något längre skolbakgrund
  • Studieväg 3: Kurs C+D – för dig som är van att studera

Anmäl dig så snart du är skriven i Leksands eller Rättviks kommun så ställer vi dig på kö.

Betyg på flera nivåer

Du som redan har kunskaper i svenska kan göra prövning för betyg på samtliga nivåer.

Så anmäler du dig

Anmälan görs efter att du fått fullständigt personnummer (ex. ÅÅMMDD-0000).

För mer information och ansökan till sfi, kontakta Maria Mååg.

Nästa steg, GRNSVA - Svenska som andraspråk på grundläggande nivå

Du som har avslutat nivå D inom SFI har möjlighet att fortsätta läsa Svenska som andraspråk på grundläggande nivå, vilket motsvarar ämnet svenska i årskurs 7-9. 

För ytterligare information kontakta någon av våra studie- och yrkesvägledare:
Marie Arkebrink
Liv-Grete Lidberg

Hitta till Vuxenutbildningen i Leksand och Rättvik

Sidan uppdaterad: 2022-09-02