Extra bidrag till föreningar som arbetar med barn och ungdomar

Nu är det dags att söka extrabidrag riktat till föreningar i Leksands kommun som arbetar med barn och ungdomar upp till 25 år.

Till ansökan bifogas senaste verksamhets- och revisionsberättelse, balans- och resultaträkning, aktuella stadgar, senast årsmötesprotokollet, en beskrivning av hur stödet är tänkt att användas och pandemins konsekvenser för föreningen samt föreningens adress och bankgiro- eller postgironummer.

Ansök via e-tjänst

Ansökan ska ha inkommit senast den 31 maj 2022. Ansökning sker via vår e-tjänst:

Ansök om extra föreningsbidrag

Fråga Jenny!

Vid eventuella frågor kontakta Jenny Sarén.

Jenny Sarén

Välkommen med er ansökan!