Upphämtning av den invasiva arten lupin

Du som medborgare kan vara med och bekämpa invasiva växter genom att du samlar lupiner i säckar och ber oss att hämta dem. 

Du mejlar in till oss och uppger antal säckar samt adress för upphämtning så kommer AME och hämtar upp säckarna. 

Skicka ett mejl till oss.