25 mars 2020 klockan 08.46

Beslut om en rad åtgärder för att stötta det lokala näringslivet

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Gata/Park sätter upp staket till uteservering på Norsgatan
En konkret åtgärd för att stötta näringslivet är att iordningställa uteserveringarna i Noret redan nu. På så sätt kan lokala restauranger och caféer komma igång med sina uteserveringar drygt en månad tidigare än normalt.

Leksands kommun genomför en rad åtgärder för att stötta det lokala näringslivet. Det handlar om allt ifrån att bjuda på webbsända företagarfrukostar till att ge uppskov på fakturor.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Coronapandemin slår snabbt och hårt mot många näringar i landet. Det lokala näringslivet i Leksands kommun är inget undantag. Allra hårdast drabbas företag inom besöksnäringen. Det visar den kartläggning som kommunens näringslivsavdelning har gjort.

– Vi har bland annat pratat med de flesta hotell i kommunen som redan nu befinner sig i ett allvarligt läge på grund av covid-19 utbrottet, säger näringslivschef Per Strid. 

Samarbete för näringslivet

För att stötta det lokala näringslivet har en särskild arbetsgrupp utsetts med ekonomichef Lotta Zackrisson som samordnare.

– Tillsammans med näringslivets intresseorganisationer och företrädare för bankerna har vi kontinuerliga samrådsmöten för att följa utvecklingen. Vi ska göra vad vi kan för att bra lösningar sprids och om möjligt kunna medverka till att det kan ske utbyte av personal mellan företag, säger hon.

Frukost, anstånd och rådgivning

Redan nu fattar kommunens krisledning beslut om flera åtgärder som ska hjälpa företagen:

  • Företagen bjuds till webbsänd företagarfrukost varje fredag. Via frukosten får företagen viktig information, svar på frågor och inte minst möjlighet att samarbeta och hitta utbyten med andra lokala företagare.
  • Företag får vid behov ansöka om anstånd med fakturor och avgifter från kommunen. Då förlänger kommunen betalningstider för avgifter, tillstånd och tillsyn inom serveringstillstånd, livsmedelskontroll, miljö- och hälsa och brandstillsyn.
  • Möjlighet att begära förlängd betalningstid för hyra hos Leksandsbostäder. Om anstånd begärs, kan Leksandsbostäder, efter en individuell dialog, förlänga betalningstider på lokalhyror.
  • Kommunen kortar i den mån det är möjligt sin betalningstid för att stärka leverantörens likviditet.
  • Kommunen skapar förutsättningar för restauranger och caféer på kommunal mark att öppna sina uteserveringar redan nu. Uteserveringarna kan öppnas så fort polisen beviljar tillstånd.
  • Tillsynsverksamheten begränsas för att inte belasta företagen.
  • Företag som handskas med livsmedel erbjuds rådgivning om smittspridning från kommunens livsmedelsinspektörer.

Viktigt med nära samarbete

– Näringslivet är högt prioriterat och nära samverkan kommer att vara oerhört viktigt för att klara den här perioden, säger Lotta Zackrisson.

Fler nyheter