13 mars 2023 klockan 15.12

Detaljplanen för Åkerö brofäste står fast - nu inleds diskussionerna om nästa steg

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Detaljplaneområdet Åkerö brofäste
Exploatören Lillskär AB vill bygga ett 60-tal lägenheter i detaljplaneområdet direkt söder om brofästet.

Detaljplanen för Åkerö brofäste står fast. Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt tänker inte pröva ärendet igen. Det innebär att planerna på att bygga ett 60-tal lägenheter i området nu kan förverkligas. Redan den här veckan ska exploatören diskutera nästa steg.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Framtagandet av en detaljplan för området direkt söder om Leksandsbron, Åkerö brofäste, har varit en följetång under flera år. Men efter två beslut i kommunfullmäktige och tre överklaganden slår nu mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt fast att ärendet inte kommer att prövas igen. Den nya detaljplanen för området gäller och området kan bebyggas enligt planen.

”En viktig pusselbit för att lösa bostadsbristen”

Kommunalråd Sebastian Larsson (M) och samhällsbyggnadsutskottets ordförande Viktor Zakrisson (S) är båda nöjda med hovrättens besked.

– Det är ett positivt beslut för kommunens fortsatta utveckling. Åkerö brofäste är, precis som alla andra bostadsprojekt, en viktig pusselbit för att lösa många av de utmaningar vi står inför, framför allt när det gäller bostadsbristen men även kompetensförsörjningen till både näringslivet och det offentliga, säger Sebastian Larsson.

Viktor Zakrisson fortsätter:

Det är skönt att äntligen får en lagakraftvunnen detaljplan. Nu hoppas jag att det ska finnas möjligheter för att snabbt komma igång med byggnation på platsen, alla tillskott av bostäder är viktiga för kommunen.

Exploatören tror på platsen

Sedan 2017 finns ett markanvisningsavtal mellan kommunen och fastighetsbolaget Lillskär AB från Uppsala. Bolaget vill bygga ett 60-tal lägenheter. Byggnaderna blir som högst 24 meter, eller sex våningar.

Efter domstolens besked har kommunens exploateringschef Johanna Ingre varit i kontakt med bolagets VD.

Han är jätteglad och tror fortfarande på platsen. Nu ska bolaget diskutera hur de ska gå framåt på bästa sätt, sedan ska vi höras igen för fortsatt dialog, säger hon.

Fler nyheter