30 januari 2023 klockan 08.00

Flytt från Limsjögården till Tibble

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Renovering pågår på Hus A och Hus B i Tibble

Nu flyttar Leksands hemtjänst, HSR-enheten och Leksands korttidsboende ut ur lokalerna vid Limsjögården, och Tibble dagverksamhet ut från den tillfälliga lokalen på Edshults särskilda boende. Flytten går till nyrenoverade lokaler i Tibble och sker i etapper i februari.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Det har planerats för en flytt i flera år och nu blir det verklighet. Flytten sker delvis med anledning av att hyresavtalet vid Limsjögården går ut i mars 2023, samt att Tibble hus A och B, nu står till förfogande och har renoverats för att anpassa verksamheterna. Den befintliga trädgården kommer även att rustas upp med ny gångslinga, sittplatser, upphöjda planteringslådor samt perennrabatter och buskar. Fastighetsägare för de nyrenoverade lokalerna i Tibble är det kommunägda bostadsbolaget Leksandsbostäder.

Bred kompetens i sammanlänkade hus

I december 2021 öppnade Lyckavägens särskilda boende sina nybyggda lokaler ute i Tibble och i oktober förra året öppnades de två sista avdelningarna, som är en ombyggnation av den gamla fastigheten (kallad Hus C). Ny- och ombyggnationen blev Lyckavägens särskilda boende med totalt 72 lägenheter. Sammanlänkat med det nybyggda särskilda boendet finns de nyrenoverade Tibble-lokalerna (Hus A och Hus B), dit de utflyttande verksamheterna från Limsjögården samt dagverksamhet nu flyttar in.

– Flytten innebär att en stor del av Leksands kommuns sociala sektor samlas ute i Tibble vilket gör att medarbetare kommer närmare varandra och vi får en bred kompetens inom ett och samma geografiska område, säger Ulf Lilja, tillförordnad socialchef.

Flyttdatum

Hus A kommer nu att innehålla HSR-enheten och Leksands hemtjänst medan Hus B kommer innehålla Leksands korttidsboende och Tibble dagverksamhet. 

Planerade flyttdatum:

  • 6-7/2 HSR-enheten
  • 8-9/2 Leksands hemtjänst
  • 13-14/2 Leksands korttidsboende
  • 20/2 Tibble dagverksamhet

Ny adress för dessa fyra verksamheter blir Tibble Lyckavägen 2, 793 36 Leksand.

Fler nyheter