05 april 2023 klockan 09.29

Föreslagen bygdepeng till Brenäs samfällighetsförening

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Sebastian Larsson (M), kommunstyrelsens ordförande
Sebastian Larsson (M) har flera politiska uppdrag i Leksands kommun, men framför allt är han kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande.

Kommunstyrelsen rekommenderar Länsstyrelsen att tilldela Brenäs samfällighetsförening 100 000 kronor och från 1 januari 2024 kommer Dala Vatten och Avfall AB se till att kommunens förpackningar samlas in på ett bra och ändamålsenligt sätt.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 3 april var det tolv ärenden som behandlades. Här summeras sammanträdet av kommunstyrelsens ordförande Sebastian Larsson (M):

Fler nyheter