02 juni 2023 klockan 16.32

Förvaltningsrätten upphäver överklagat beslut gällande bidrag

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

En enskild väg i Leksands kommun

Fredagen den 2 juni meddelade Förvaltningsrätten att de upphäver det överklagade beslutet gällande bidrag till samfällighetsföreningar och gemensamhetsanläggningar.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Det här innebär att det beslut som kommunfullmäktige i Leksands kommun fattade vid sammanträdet den 27 juni 2022 inte kommer att bli verklighet.

Beslutet gällde att kommunen ville ge bidrag upp till 40 000 kronor per nybildad samfällighetsförening, samt upp till 40 000 kronor per gemensamhetsanläggning som den förvaltar i enlighet med den föreslagna bidragsmodellen för de förrättningar som kommunen har ansökt om hos Lantmäteriet. Förvaltningsrätten konstaterar att bidragets konstruktion inte uppfyller likställighetsprincipen.

– Det är verkligen beklagligt och det finns ingen vinnare i och med beskedet vi fick idag. Än är det för tidigt att avgöra hur kommunen kommer att agera. Vi kommer att analysera domen och hitta en väg framåt. Vår vilja att bidra till förrättningsprocessen har inte förändrats, säger Sebastian Larsson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Fler nyheter