13 juni 2023 klockan 08.27

Gräsmattor blir blommande ängar

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

En närbild på en fjäril i högt gräs

I Leksands kommun finns det flera gräsytor som nu ska användas på ett bättre sätt. I stället för att klippa gräset kommer gräset att få växa och blommorna att få blomma. Den biologiska mångfalden kommer att öka.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Ängsytor skapar ett större livsutrymme för alla möjliga arter. Förhoppningen är att få se en vacker blomning som lockar både bin, fjärilar och andra insekter/pollinatörer till de ytor som nu blir extensiva. De utvalda områden är valda utifrån att det är gräsytor som idag inte har så stort nyttjande. Fortsättningsvis kommer kanterna och gångar på områdena att klippas.

– Vi gör det här på prov för några år, med start idag och ser hur resultatet blir. Vi vet att den biologiska mångfalden minskar i hela Sverige och vi vill göra något för att öka den här i Leksand, säger trädgårdstekniker Johanna Jobs.

Fler nyheter