Eldningsförbud

Från och med torsdagen den 8 juni 2023 klockan 12.00 råder det eldningsförbud i Leksands kommun. 
Läs mer om förbudet här.

 

25 april 2023 klockan 08.05

Järnvägsbron vid Tunsta ska repareras

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Området där bron är avstängd. Blå markering visar alternativ väg.
En karta som visar det området som är avstängt med ett rött kryss. Den blåa markeringen visar den vägen som gäller under pågående arbete.

Mellan den 24 april fram till den 30 juni 2023 kommer Älvpromenaden-Dragsängarnas gångpassage under järnvägsbron att vara avstängd. Detta med anledning av att järnvägsbron ska repareras.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Istället för att gå under järnvägsbron behöver du under den här perioden välja den blåmarkerade vägen som går längs Åkerväg samt gång- och cykelvägen mellan Häradsbygden och Insjön.
 
Det sitter skyltar uppe som berättar om avstängningen och den alternativa vägen som gäller under avstängningen.

 

Varför ska järnvägsbron repareras?

SVEAB Järnväg har fått uppdraget att utföra bättringsmålning av en järnvägsbro i Dalarna. Bron går över Dalälven vid Tunsta i Leksands kommun och arbetet ska genomföras med en ny typ av målningssystem. Trafikverket genomförde ett antal brounderhåll i Dalarna 2022 och nu har turen kommit till järnvägsbron vid Tunsta i Leksands kommun. Projektet med järnvägsbron är uppdelat i två etapper och inleds under våren 2023. Beställare är Trafikverket.

Fler nyheter