17 juni 2021 klockan 11.17

KS-nytt: Djura skola kan bli lägenheter

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Öppnar tisdag 08.00

Öppettider kundtjänst

måndag 8.00–12.00, 13.00–15.30
tisdag 8.00–12.00, 13.00–15.30
onsdag 8.00–12.00, 13.00–15.30
torsdag 8.00–12.00, 13.00–15.30
fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00
lördag Stängt
söndag Stängt
Bild på den numera nedlagda Djura skola.
Bild på den numera nedlagda Djura skola som kan komma att bli lägenheter i framtiden.

Kommunstyrelsen, KS, vill undersöka vad före detta Djura skolas lokal ska användas till. KS säger ja till att fortsätta medfinansiera Dalälvarnas utvecklingsområde. Kommunen tar över ansvaret för returpappersinsamling.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Framtiden för Djura skola var en av totalt 19 frågor som diskuterades på sammanträdet. Här sammanfattar vi några av ärendena:

Djura skolas gamla lokaler kan bli lägenheter

Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att närmare utreda och komma med förslag på hur Djura skola ska användas i framtiden. Lokalen har stått tom sedan hösten 2019. Målet är att hitta en långsiktig lösning.

Ett alternativ är att låta Leksandsbostäder AB ta över byggnaden och bygga om den till lägenheter.

Förskolan berörs inte av planerna, utan ska bedrivas vidare i lokalen.

Fortsatt finansiering för Dalälvarnas utvecklingsområde

Leksands kommun förlänger medfinansieringen för Dalälvarnas utvecklingsområde, DUO, med två år. Det innebär en finansiering på 362 050 kronor årligen under 2023 och 2024.

För den fortsatta satsningen finns dock krav på ökad delaktighet, transparens, förankring och bättre kommunikation samt återrapportering.

Kommunen tar över ansvaret för returpapper

Från och med den 1 januari 2022 tar kommun över ansvaret för returpapper i Leksand.

Leksand vatten AB ska ge Dala vatten och avfall AB i uppdrag att ta fram ett fungerande insamlings- och återvinningssystem för returpapper och räkna på ny taxa.

Nytt avtal på gång för belysning och gatlampor

Ett nytt avtal för belysning och gatlampor ska tas fram. Det nuvarande avtalet med Dala energi AB är inte anpassat efter den teknikutveckling som skett med till exempel LED-lampor. Beslut om det nya avtalet ska tas i höst och gälla från den 1 januari 2022.

I kommande budget kommer kommunen ta höjd för en kostnad för vägbelysning på cirka 4,6 miljoner kronor per år från år 2022 för att behålla nuvarande belysningsgrad.

Munthes Hildasholm får avslag på bidrag

Stiftelsen Munthes Hildasholm får inte ekonomiskt bidrag från Leksands kommun i år. De har åren 2016 till 2019 fått 125 000 per år.

Fler nyheter