31 augusti 2021 klockan 13.18

KS-nytt: förslag att slopa förseningsavgifter vid boklån

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Öppnar tisdag 08.00

Öppettider kundtjänst

måndag 8.00–12.00, 13.00–15.30
tisdag 8.00–12.00, 13.00–15.30
onsdag 8.00–12.00, 13.00–15.30
torsdag 8.00–12.00, 13.00–15.30
fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00
lördag Stängt
söndag Stängt
Biblioteket i Insjön.

Förseningsavgifterna vid kommunens bibliotek kan slopas från den 1 januari 2022. Det föreslog kommunstyrelsen, KS, vid sitt sammanträde den 30 augusti.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Avgifter för användare på biblioteken var en av totalt 19 frågor som diskuterades på sammanträdet. Här sammanfattar vi några av ärendena:

Gemensamma och enhetliga avgifter för Dalabiblioteken

KS föreslog till kommunfullmäktige att ändra avgifter för användare på Leksands bibliotek från och med den 1 januari 2022. Förslaget innebär att Leksand vill ansluta sig till Dalabibliotekens gemensamma modell för avgifter.  

Det betyder bland annat att förseningsavgifter tas bort och att ersättningsavgifter för exempelvis en borttappad bok ska vara densamma oavsett vilket Dalabibliotek du lånar från. Syftet är att öka likvärdigheten för användarna samt att minska administrativa arbetsuppgifter.

Tre revisionsrapporter

Leksands kommunrevisorer har låtit revisionsfirman KPMG granska kommunens informationssäkerhet, rutiner för beslut om uppdrag samt upphandling och inköp. 

Brister i kommunens informationssäkerhet åtgärdas

Den senaste bedömningen visar att kommunstyrelsen inte har säkerställt att det finns ett tillräckligt systematiskt och riskbaserat arbete kring informationssäkerhet. Men ett förstärkt säkerhetsarbete är påbörjat för att åtgärda detta.

Bättre uppföljning av fattade beslut

Den sammanfattande bedömningen utifrån granskningen är att det finns fungerande rutiner för att säkerställa att kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges fattade beslut genomförs och återrapporteras. Kommunen ska dock bli tydligare med vem som ansvarar för besluten samt vara noga med att ange tid för återrapportering.

Kontrollen av kommunens och Leksandsbostäders upphandling och inköp skärps

Kommunen och Leksandsbostäder AB ska arbeta med att förbättra de riktlinjer som finns kring upphandling och inköp. Efter kommentarer från revisorerna samt Leksandsbostäder beslutade KS att godkänna den rekommenderade åtgärdsplanen. Förvaltningen ska under 2022 komma med ett förslag på ny policy och riktlinjer för detta.

Fler nyheter