16 december 2022 klockan 17.07

Ledamöter och ersättare till kommunens utskott och kommunala bolag

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Kommunfullmäktiges presidium under perioden 2023-2026: Från vänster förste vice ordförande Robin Malm, ordförande Mats Stenmark och andre vice ordförande Lina Strandin
Kommunfullmäktiges presidium under perioden 2022-2026: Från vänster förste vice ordförande Robin Malm, ordförande Mats Stenmark och andre vice ordförande Lina Strandin

Nu är majoriteten av alla ledamöter och ersättare till nämnder, styrelser, kommunala bolag och övriga förtroendeuppdrag för mandatperiod 2022-2026 valda. Detta blev beslutat under kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges extrainsatta sammanträde den 15 december.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Torsdagskvällen inleddes med att kommunfullmäktige sammanträdde med åtta ärenden på dagordningen. I direkt anslutning till kommunfullmäktiges möte hade kommunstyrelsen sedan ett sammanträde.   

På dagordningen för respektive möte var det val av ledamöter och ersättare till nämnder, styrelser, kommunala bolag samt övriga förtroendeuppdrag. Några av valen kvarstår och kommer att förrättas vid ett senare tillfälle. 

Ledamöter och ersättare till bolagen verkställs senare i samband med respektive bolagsstämma. 

Läs mer om kommunens organisation

Utskottens presidium

Allmänna utskottet

Ordförande: Sebastian Larsson (M).

1:e vice ordförande: Viktor Zakrisson (S).

2:e vice ordförande: Johan Fändriks (ByP).

Utbildningsutskottet

Ordförande: Lars Halvarsson (S).

1:e vice ordförande: Kaj Bergenhill (M).

2:e vice ordförande: Karin Lundström (ByP).

Samhällsbyggnadsutskottet

Ordförande: Viktor Zakrisson (S).

1:e vice ordförande: Karin Byström (C).

2:e vice ordförande: Åke Arnesson (ByP).

Socialutskottet

Ordförande: Karin Mikkonen (C).

1:e vice ordförande: Ingrid Rönnblad (S).

2:e vice ordförande: Charlotta Sjögren (ByP).

För att se övriga valda ledamöter och ersättare till utskott, råd, ombud, samråd och styrelser se kommunstyrelsens protokoll.

Kommunala bolag

Leksands Vatten AB

Ordförande: Mats Erkers (C).

1:e vice ordförande: Per Spik (M).

Dala Vatten och Avfall AB

Ledamöterna Mats Erkers (C) och Åke Arnesson (ByP).

Leksandsbostäder AB

Ordförande: Krister Ellström (S).

Vice ordförande: Mats Fogelström (C).

För att se valda ledamöter och ersättare till nämnder, övriga styrelser, bolag, stiftelser och ombud se kommunfullmäktiges protokoll. 

Se kommunfullmäktiges sammanträde i efterhand

Totalt behandlades 8 ärende på kommunfullmäktiges sammanträde. Som vanligt kan du ta del av besluten och se hela sammanträdet i efterhand via vår webb-tv. 

Se sammanträdet i efterhand

Fler nyheter