11 januari 2023 klockan 12.18

Leksands kommun får höga betyg av medborgarna - tryggheten värderas högt

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Skidspåret Länken mellan Granberget och Källan
Det starka idrotts- och friluftslivet är ett par av flera områden som får starka betyg av medborgarna i Leksands kommun. Den här bilden är tagen i skidspåret Länken inte långt ifrån kommunens skidanläggning Granberget.

Leksand är en bra kommun att leva i och de flesta som bor här kan rekommendera andra att flytta hit. Det visar SCB:s stora medborgarundersökning. Tryggheten och det starka idrotts- och friluftslivet är områden som får extra fina betyg.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Under hösten svarade närmare 500 slumpvis utvalda kommuninnevånare på Statistiska centralbyråns (SCB:s) 111 frågor om Leksands kommun. Sammantaget ger de kommunen ett starkt betyg. Hela 95,1 procent tycker att kommunen är en mycket eller ganska bra plats att bo och leva på, 82,1 procent tycker att kommunen sköter sina verksamheter på ett mycket eller ganska bra sätt och 70,7 procent kan rekommendera andra att flytta hit.

– Tillsammans ger svaren ett värdefullt underlag för oss att jobba vidare med. Vi är glada för att mycket är uppskattat och fungerar bra, och vi ska givetvis titta närmare på de områden som får lägre betyg, säger kommunalråd Sebastian Larsson (M).

Leksand upplevs som en trygg kommun

Leksands kommun upplevs som en mycket trygg plats att bo och leva på jämfört med många andra kommuner i landet. Även när det gäller risken för allvarliga samhällsstörningar som till exempel skogsbränder och översvämningar är känslan av trygghet stark bland medborgarna.

Starka betyg på många områden

På nästan var tredje fråga hamnar Leksand bland de 25 bästa av de 137 kommunerna som deltog i undersökningen. Utöver tryggheten får bibliotekens utbud och tillgången till idrotts- och motionsanläggningar, belysta motionsspår och friluftsområden fina betyg.

Även när det gäller kommunens välfärd – förskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning, äldreomsorg, socialtjänst och verksamhet för personer med funktionsnedsättning – får kommunen genomgående ett högre betyg än genomsnittet. Samma sak gäller skötseln av idrotts- och motionsanläggningar, allmänna platser, parker, torg, lekplatser och naturområden.

Områden som kan utvecklas

Det som enligt medborgarna kan bli bättre gäller bland annat kollektivtrafiken, utbudet av mötesplatser för såväl unga som gamla och den kommunala servicen utanför centralorten.

Du kan ta del av hela rapporten i verktyget "Jämföraren" på kolada.se:

Fler nyheter