30 november 2022 klockan 16.07

Nu kan du granska vårt förslag för nya bostadsområdet Lummerhöjden

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Lummerhöjden ligger i höjd med Leksand strand
Lummerhöjden ligger i ett område drygt två kilometer norr om Leksands centrum (den rödstreckade linjen).

Planeringen av det nya bostadsområdet Lummerhöjden går in i nästa fas som kallas granskning. Det betyder att du har möjlighet att granska och lämna synpunkter på det förslag till detaljplan som vi har tagit fram. Granskningsperioden pågår 29 november-21 december.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Arbetet med att skapa förutsättningar för att bygga ett helt nytt bostadsområde norr om centrum fortsätter. Efter samrådet i maj 2021 har förslaget bearbetats och presenteras nu i den fas som kallas granskning. Förhoppningen är att kommunfullmäktige ska kunna anta den nya detaljplanen i början av 2023.

Processpil över detaljplaneprocessen

Plats för 280 bostäder

Tanken med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av cirka 280 bostäder. Bebyggelsen ska vara blandad med villor, parhus, kedjehus, radhus och flerbostadshus. Lummerhöjden ligger öster om Siljansvägen i höjd med Leksand strand, drygt ett par kilometer från centrum.

Välkommen att lämna synpunkter!

Du kan ta del av förslaget här på webben och i kommunhusets foajé. Om du vill lämna synpunkter behöver du göra det skriftligt senast den 21 december.

Ta del av vårt förslag till detaljplan

Visionsbild över gata i Lummerhöjden
Visionsbild över framtida gata i Lummerhöjden.

Fler nyheter