09 juni 2023 klockan 10.53

Ny gång- och cykelväg från Övermo

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Nybyggd gång- och cykelväg på Knippboheden i Insjön som just har fått beläggning.
Bilden visar gång- och cykelvägen på Knippboheden i Insjön.

Nu planerar Leksands kommun för en ny gång- och cykelväg från Övermo genom Edshult till Insjövägen. Planen är att börja bygga redan under 2023.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Leksands kommun har fått in många önskemål om att skapa en trafiksäkrare miljö för oskyddade trafikanter på sträckan mellan Övermo by och Insjövägen. Inte minst har skolbarnens trafikmiljö uppmärksammats. Önskemålet är en separerad gång- och cykelväg längs hela sträckan, en åtgärd som nu blir verklighet.

Planen för den nya gång- och cykelvägen

En kartbild över den nya cykelvägen

Åtgärden är en del av kommunens cykelplan som antogs 29 november 2021. Den planerade åtgärden är den rosa linjen på ovanstående kartbild.

Planen är att göra en separerad gång och cykelväg från Insjövägen vid Rosens förskola på norra sidan om Övermovägen. I höjd med Bostadsrätterna vid Rosens lada byter gång- och cykelvägen till södra sidan fram till järnvägen. En kortare delsträcka närmast järnvägen blir gång- och cykelvägen separerad med kantsten.

På Övermosidan efter befintlig passage över järnvägen fortsätter en separerad gång- och cykelväg med GCM-stöd på befintlig vägbana. GCM-stöd är förkortning för gång-/cykel- och mopedpassager.

– Då vi placerar GCM-stöd på vägbanan inom befintligt vägområde innebär det att körbanan blir smalare, vilket ofta resulterar i lägre hastigheter och en tryggare trafikmiljö, säger trafikingenjör Lars Lindblom.

Bredd på körbanan blir cirka 5,5 meter och gång- och cykelvägen blir cirka 2,5 meter bred på befintlig vägbana. Dubbelriktad trafik och möte med större fordon kommer fortsatt vara möjlig.

– Syftet med dessa åtgärder är att skapa en tryggare och säkrare trafikmiljö för alla gång- och cykeltrafikanter, inte minst för våra skolbarn längs deras skolväg, avslutar trafikingenjör Lars Lindblom.

Fler nyheter