28 november 2022 klockan 22.29

Nya kommunstyrelsen på plats - övriga val i mitten av december

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Kommunfullmäktige har sammanträde
Kommunens nya politiska styre utkristalliseras allt mer. På kommunfullmäktiges sammanträde valdes kommunstyrelsens 13 ledamöter med moderaten Sebastian Larsson (längst till vänster på bild) som ordförande.

Kommunens nya politiska styre utkristalliseras allt mer. Vid kommunfullmäktiges sammanträde valdes kommunstyrelsens 13 ledamöter. Val till bland annat nämnder och utskott genomförs vid ett extra kommunfullmäktige i mitten av december.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Vid kommunalvalet i september röstade kommuninnevånarna fram de 41 personer som idag sitter i kommunfullmäktige, KF. När KF på måndagskvällen (den 28 november) samlades för andra gången efter valet utsågs 13 ordinarie ledamöter och 13 ersättare till kommunstyrelsen. KF valde också Sebastian Larsson (M) till kommunstyrelsens ordförande, medan Viktor Zakrisson (S) blev förste vice ordförande och Johan Fändriks (BP) andre vice ordförande.

Kommunstyrelsens besättning utsedd

Nya kommunstyrelsen består av:

  • Bygdepartiet: Guje Larshans, Johan Fändriks och Robin Malm. Ersättare: Jimmy Karlsson, Rebecca Karlsson och Mats Blomqvist.
  • Socialdemokraterna: Viktor Zakrisson, Ingrid Rönnblad och Lars Halvarson. Ersättare: Susanne Albihn, Peter Cottino och David Edin.
  • Moderaterna: Sebastian Larsson och Kaj Bergenhill. Ersättare: Sara Shahryari och Ulrika Granberg.
  • Centern: Karin Byström och Karin Mikkonen. Ersättare: Mats Erkers och Björn Larsson.
  • Vänstern: Yvonne Ineteg. Ersättare: Markus Kummu.
  • Sverigedemokraterna: Lina Ruuth. Ersättare: Andreas Ruuth.
  • Kristdemokraterna: Carin Malm. Ersättare: Per Wiman.

Läs mer om kommunstyrelsens uppdrag

Höjda taxor och oförändrad kommunalskatt

Kommunfullmäktige tog också beslut om oförändrad kommunalskatt för 2023, om mål och budget för kommande år och om ett antal taxor. Bland annat höjs avfallstaxan med 20 procent medan brukningsavgiften för vatten och avlopp höjs med 15 procent från årsskiftet.

Lisbeth Martinsson Skinnar, som är VD för Dala vatten och Avfall AB, var på plats för att informera.

Höjningen av avfallstaxan motsvarar 29 kronor per månad för kunder med det vanligaste abonnemanget. Höjningen beror bland annat på ökade kostnader i samband med transporter samt ökade kostnader för hantering av avfallet, exempelvis vid förbränning, förklarade hon.

Prishöjningen på vatten och avlopp beror bland annat på ökade materialkostnader, ett höjt ränteläge och ökade avskrivningskostnader.

Du kan läsa mer om de nya taxorna på dalavattenavfall.se/taxor

Se mötet i efterhand

Totalt behandlades 21 ärende på sammanträdet. Som vanligt kan du ta del av besluten och se hela mötet i efterhand via webb-tv. Med hjälp av tidsangivelserna i faktarutan nedan, kan du navigera till de ärenden som du är mest intresserad av.

Se mötet i efterhand

Läs dagordningen från mötet

Fler nyheter