26 juli 2023 klockan 09.00

Släntåtgärder vid Rosen Västra

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Rosen Västra sett från leksandsbron

Från och med augusti och några månader framåt kommer Skoglunds att genomföra släntåtgärder vid Rosen Västra. Släntåtgärderna görs för att motverka risker för ras, skred och erosion. Trafiken kommer i viss utsträckning att påverkas.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Innan släntåtgärderna kan påbörjas kommer i stort sett alla träd som står i slänten och en bit upp efter vägen till dykarklubben att behöva fällas. Slänten ska schaktas till en lutning på max 1:2 vilket gör att trädens rötter kan komma att skadas.

– Det genomfördes släntåtgärder på området intill för några år sedan, nedanför bostadsrätterna. Nu har man inom ramen för den nya detaljplanen för Rosen Västra gjort en geoteknisk utredning och kommit fram till att resten av slänten också behöver åtgärdas, säger exploateringschef Johanna Ingre.

Släntens stabilitet är inte bra idag, mycket med anledning av släntens lutning. Flera beräkningar visar att slänten har stabilitetsproblem redan utan den extra tyngden som byggnader ger. Slänten behöver åtgärdas för att bli en stabil och säker slänt för att förhindra ras, skred eller erosion. 

Släntåtgärderna startar i augusti med trädfällning och sedan kommer schaktarbeten att pågå under större delen av hösten. När schaktarbetet är klart kommer en kokosmatta att läggas ut för att buskar ska kunna planteras. Slänten kommer efter avslutat arbete att likna slänten bredvid där det redan har genomförts släntåtgärder. Hela projektet är planerat att vara färdigställt i slutet av oktober.

Avstängda vägar

Vägar kommer endast att stängas av vid behov, till exempel när de större träden ska fällas. Det kommer då att vara markerat att avverkning pågår.

– Det kommer endast att vara korta tillfälliga avstängningar till att börja med, sedan är det lite beroende på hur det går att schakta uppifrån. Vår förhoppning är att vi inte ska behöva göra några längre avstängningar, säger Anders Skoglund, arbetschef på Skoglunds.

Fler nyheter