15 juni 2023 klockan 13.09

Sommarförändring för dig som är hemtjänstkund

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

En äldre persons händer

I sommar kommer Leksands kommuns hemtjänst att ha personalbrist och därför behöva göra lite förändringar för att få sommaren att fungera.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Hemtjänstpersonalen kommer inte att kunna genomföra sina besök och insatser i samma utsträckning som de vanligtvis gör och en del insatser kan behöva utföras på andra tider än vanligt. 

Kommunen har beslutat att städning och inköp kommer att utföras i mindre utsträckning under sommaren 2023. Städning kommer endast att utföras en gång för respektive kund under perioden 19 juni - 13 augusti oavsett vad som står i beslutet. Inköp kommer endast att utföras en gång per vecka under perioden 19 juni - 13 augusti oavsett vad som står i beslutet.

Uppstår det fler förändringar kommer varje kund att bli personligt kontaktad för att få mer information. 

– Vi har sökt med ljus och lykta efter arbetskraft men nu är vi där vi är. Vi är ett trettiotal personer kort och behöver agera utifrån det för att lösa sommarens utmaningar. Därför har en del beslut tagits för att fortfarande kunna uppfylla vårt uppdrag gentemot alla våra kunder, säger Ulf Lilja, tillförordnad socialchef.

Meddela om hjälp inte behövs i samma utsträckning i sommar

Då vi står inför en sommar med personalbrist vill vi be alla kunder och alla kunders anhöriga att meddela oss så snart som möjligt om det är så att vår hjälp inte behövs i samma utsträckning som vanligt under sommaren. Kanske finns anhöriga hos kunden eller kanske ska kunden inte vara hemma? Får vi veta detta i tid kan vi planera om och undvika att den värdefulla tiden går åt att åka hem till tomma hus eller där hemtjänstens hjälp inte behövs. 

Meddela kommunen genom att ringa kommunens växel 0247- 80 000. Via växeln blir du kopplad till hemtjänstens teamledare.

Har du frågor som gäller det här meddelandet kontakta kommunens växel 0247- 80 000. Via växeln blir du kopplad till tjänstgörande enhetschef.

Fler nyheter