09 december 2022 klockan 09.42

Tack för era 3 322 nålstick i vår digitala karta!

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Utprickade nålstick inom ämnesområdet bostäder
Utprickade nålstick inom ämnesområdet bostäder.

Den digitala kartan där du som medborgare har fått tycka till inför arbetet med den nya översiktsplanen stängde i måndags. Hela 3 322 synpunkter i form av nålstick inkom och nu fortsätter arbetet.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Leksands kommun är en lång process där du som medborgare får tycka till flera gånger innan planen ska antas av kommunfullmäktige, preliminärt 2025.

3 322 nålstick

I den digitala kartan har man kunnat ange olika ämnesområden för sina nålstick och resultatet blev enligt nedanstående:

 • Plats för service: 398 nålstick
 • Plats för bostäder: 1025 nålstick
 • Plats för företag: 330 nålstick
 • Favoritplats: 639 nålstick
 • Plats för fritid: 665 nålstick
 • Otrygg plats: 265 nålstick (Här ingår kategorier såsom otrygg trafiksituation, otrygg samlingsplats, skräpigt och fult, skymd sikt och mörkt.)

– Det är helt fantastiskt att det är så många medborgare som har engagerat sig och tyckt till. Vi trodde inte att engagemanget skulle vara så här stort men vi är väldigt tacksamma för nu har vi ett fantastiskt underlag att ta med oss i arbetet framåt med översiktsplanen, säger Jenny Sarén, Verksamhetsutvecklare samhällsutveckling.

Klicka här för att se alla kartans nålstick.

90 personer i olika fokusgrupper

Utöver den digitala kartan har cirka 90 personer deltagit genom utvalda fokusgrupper för att diskutera vad som är viktigt för dem och vad de vill se i den nya översiktsplanen. Fokusgrupperna valdes utifrån Leksands kommuns vision så att dialogen tillgodoser den riktning som visionen har.

Leksands kommuns vision.

10 dialogmöten har genomförts med representanter från följande grupper;

 • Klass 5 Insjön
 • Klass 5 Excel
 • Brottsförebyggande rådet
 • Handikapprådet
 • Pensionärsrådet
 • Kommunbygderådet
 • Samverkansgrupp näringslivet
 • SFI
 • Gymnasiet
 • Kommunanställda småbarnsföräldrar

Klass fem i Insjön fick frågan ”Hur ska Leksand se ut 2050?” Deras svar var ”vi ska vara Sveriges huvudstad”.

Generellt om resultatet

Dialogen både genom den digitala kartan samt fokusgrupperna har varit mycket positiv och framåtriktade med bra samtal och konstruktiva förslag.

Den tidiga dialogen har visat att medborgare i Leksand, oavsett åldersgrupp, saknar naturliga mötesplatser – såväl ute som inne.

Kartan visar även att många vill bo centrumnära men vid fokusgrupperna lyfts också fram att många saknar mindre boendeenheter såväl inne i Leksands som i övriga delar av kommunen.

Både unga och äldre uttrycker att man gärna vill bo ute i våra mindre samhällen/byar om det fanns tillgång till service, kommunikation och mindre lägenheter och hus.

Vad händer nu?

Tjänstepersoner tillsammans med förtroendevalda kommer nu analysera de inkomna synpunkterna och se hur dessa kan vägas in i den kommande översiktsplanen.

Översiktsplanen kommer att komma ut för samråd hösten 2023.

Fler nyheter