18 juli 2023 klockan 13.17

Varning för sprängört

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

sprängört
Sprängört är en giftig växt som framför allt växer i närheten av eller direkt i vatten.

Den giftiga växten sprängört har upptäckts växa vid badbryggan i Stortjärn och vid tvättbryggan i Västannorstjärn.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Sprängört är en giftig växt som framför allt växer i närheten av eller direkt i vatten. Ur förgiftningssynpunkt är det inte förenat med någon risk att bada i vattnet eller att få kallsupar utan fara uppstår när växten äts. 

Var försiktig 

Var försiktig om du badar vid badbryggan i Stortjärn eller vid tvättbryggan i Västannorstjärn. Låt växten stå kvar - om man bryter av växten i vattnet kan gift komma ut i vattnet. Att smaka på växten innebär risk för allvarlig förgiftning även i små mängder.

Om någon smakat på växten bör man omedelbart kontakta Giftinformationscentralen (ring 112) och söka sjukvård. 

Bild på Stortjärn med skylt som varnar för sprängört

Skylt som varnar för att sprängört finns vid badbryggan i Stortjärn.

Bild på Västannorstjärn med skylt som varnar för sprängört

Skylt som varnar för att sprängört finns vid tvättbryggan i Västannorstjärn.

Fler nyheter