16 maj 2023 klockan 11.44

Vinnarna utsedda för Tunsta

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Vinnarna av juryns pris framför sin skiss.
Studenterna som vann juryns pris. Joacim Johansson, David Danielsson, Carmen Darwis, Mohamed Awil och Kim Skelander

Nu har Högskolan Dalarnas studenter presenterat sina förslag. Juryn och folket har utsett en varsin vinnare. Här får du möta vinnarna och se deras förslag för Leksands nästa stora bostadsområde i Tunsta.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Varje grupp har gjort en illustrationsplan, en 3D-vy över området och gestaltat ett av husen som de tycker ska byggas i Tunsta.

– Det här projektet med Högskolan Dalarna har varit väldigt roligt och samverkan har fungerat väldigt bra. Att inkludera studenternas perspektiv, tankar och idéer är väldigt givande, vi har många fina förslag att ta med oss in i detaljplaneprocessen som nu börjar. Det här gör vi gärna igen, säger stadsarkitekt Anna Ograhn.

Joacim, David, Carmen, Mohamed och Kim vann juryns pris

Av 12 deltagande studentgrupper utsåg juryn grupp F2 till vinnare. Studenterna  Joacim Johansson, David Danielsson, Carmen Darwis, Mohamed Awil och Kim Skelander, grupp F2, vann juryns pris med deras förslag på parhusen DURA och illustrationsplan för Tunsta Ekobostad.  Juryn bestod av fyra personer, tre representanter från Leksand kommun och en representant från Leksandsbostäder AB.

Motivering till juryns pris löd: "Ett till topografin och naturen väl anpassat och integrerat bostadsområde med fokus på social hållbarhet. Flera trevliga mötesplatser såsom café i gamla reningsverket, kolonilotter med växthus samt lekplats i den naturliga svackan där nivåskillnader nyttjas till lek men även till omhändertagande av dagvatten.

Boendet är fint anpassat till platsen, omgivningen och målgruppen med mycket ljus och tillgänglighet, till exempel genom tilltaget badrum och både sol- och snöskydd. Dessutom kommer huset att ha en kostnadseffektiv produktion."

Ta del av det vinnande förslaget DURA-Parhus

Ta del av den vinnande illustrationsplanen för Tunsta-Ekostad

Jessica och Nathalie vann folkets pris

De två vinnarna av folketspris framför deras skiss.

Under förmiddagen var allmänheten välkomna att ta del av alla förslag och att delta i en omröstning för det förslag som de tyckte skulle vinna folkets pris. Studenterna Jessica Gustafsson och Nathalie Engvall Sewerlid, grupp D4, vann folkets pris med deras förslag Älvslätten och Villa Älva. 

Ta del av förslaget Villa Älva

Ta del av den föreslagna illustraionsplanen över Älvslätten

Fler nyheter