Eldningsförbud

Från och med torsdagen den 8 juni 2023 klockan 12.00 råder det eldningsförbud i Leksands kommun. 
Läs mer om förbudet här.

 

20 mars 2023 klockan 12.00

Yrkesinriktad SFI för ukrainare

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Läraren Rebecca Betzinger tillsammans med eleverna Leila Tahir och Muntaha Hussain. Båda studerar GRUNDSVA, det vill säga svenska som andraspråk på grundskolenivå.

På tisdag startar Vuxenutbildningen Leksand-Rättvik yrkesinriktad SFI-undervisning för 25 ukrainare. Utbildningen matchas mot arbetsgivare där det finns ett behov av arbetskraft.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Konceptet är likadant som den tidigare lyckade uppstarten av Alternativ-SFI där Vuxenutbildningen Leksand-Rättvik hade samma yrkesinriktade upplägg och där 34 av 35 deltagare idag har jobb. Med anledning av den resan finns nu förutsättningarna för att kopiera konceptet och göra likadant för ukrainarna. 

– Det som skiljer Leksand och Rättvik mot andra kommuner i Dalarna är att vi försöker ha en högre grad av yrkesfokus och låta deltagande komma närmare jobbet. Syftet är att skapa förutsättningar för att ge ukrainarna möjligheten att gå ut i jobb, få egen försörjning, ett socialt sammanhang och bli en del av sammanhanget, säger Cecilia Falk, rektor Vuxenutbildningen Leksand-Rättvik. 

Utbildningens upplägg

På förmiddagarna kommer vanlig SFI-undervisning att bedrivas och sedan kommer yrkesinriktad SFI att ske på eftermiddagen. Deltagarna kommer att ha praktik på måndagar och fredagar. Praktikplatserna kommer att matchas mot befintliga arbetsgivare där det är ett behov. 

De yrken som ukrainarna främst kommer att matchas mot är inom vård och omsorg. Sedan kommer några att matchas mot arbetsgivare inom hotell och restaurang, fastighetsskötsel och lokalvård.  

– Även fast de går ut i jobb så släpper vi dem inte, utan vi tar långsiktigheten i anställningen och finns som ett stöd även när vår SFI-undervisning är klar. Vi vill att det här ska fungera i längden, fortsätter Cecilia Falk. 

Utbildningsplatserna bekostas av skattemedel men det är inga ökade kostnader för att öka befintlig verksamhet. Personal, lokaler och upplägg finns redan på plats. Detta är ett viktigt led i arbetet med kompetensförsörjningen i Leksand och Rättvik.

Besök Vuxenutbildningen Leksand-Rättviks hemsida.

Fler nyheter