19 oktober 2017 klockan 11.54

Oberoende rapport: Grundskolan måste organiseras om

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

För att kunna ge alla elever vad de behöver måste Leksands kommun organisera om sin grundskola. Det menar en oberoende konsult som anlitats för att ge förslag på hur skolan bör förändras. Nu är rapporten klar.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Nyheten publicerad på leksand.se 2017-10-19 16:57

I rapporten pekar konsulten bland annat på behovet av att dimensionera skolorna efter antalet elever. Konsulten föreslår därför förändringar som främst rör Djura skola, Sammilsdalskolan, Tällbergs skola, Ullvi skola och Åkerö skola.

Inget färdigt förslag

Sektorchef Carin Fredlin betonar att kommunen inte betraktar rapporten som ett färdigt förslag.

– Det är en rapport som ska granskas och utvärderas med utgångspunkt i vad som är möjligt och klokt att genomföra på kort och lång sikt, säger hon.

Med rapporten som grund ska hon och grundskolans chefer ta fram ett åtgärdsförslag till politikerna. Eventuella politiska beslut fattas sannolikt under nästa år.

Står inför flera utmaningar

Bakgrunden till rapporten är att grundskolan står inför flera utmaningar för att klara kommunens högt ställda mål under kommande år. Bland annat är målet att förbättra elevernas måluppfyllelse ytterligare, bibehålla och förbättra kvaliteten och använda de ekonomiska resurserna ännu smartare.

Hög ambitionsnivå

– Leksands kommun uppvisar en hög utvecklingspotential och hög ambitionsnivå när det gäller skolverksamheten. Våra förslag kan bidra till utvecklingen och att ytterligare realisera uppsatta mål och visionen för Leksands kommun, konstaterar konsulten.

Läs rapporten

Rapporten heter: Grundskolans framtida organisation och arbetsformer i Leksands kommun (pdf)

 

Fler nyheter