12 november 2018 klockan 12.19

Fyra alternativ för att klara grundskolans tuffa utmaningar

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Åtta grundskolor som idag? Eller bara sju, sex eller fyra? Det är frågor som kommunens politiker nu ska ta ställning till för att klara de tuffa utmaningar som grundskolan i Leksands kommun står inför.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Idag presenteras en 131 sidor lång utredning om grundskolans organisation i Leksands kommun. Rapporten innehåller ett gediget beslutsunderlag till politikerna som ska fatta de avgörande besluten om grundskolans framtid.

Många svåra utmaningar

Rapporten ger en bred nulägesbild och beskriver de många utmaningar som grundskolan och kommunen står inför. Bland annat handlar det om låg måluppfyllelse bland de yngsta eleverna, svårigheten att rekrytera behörig personal, tomma skollokaler och stora ekonomiska underskott.

Alla skolor påverkas

För att klara utmaningarna krävs tuffa beslut. I rapporten presenteras fyra olika alternativ, allt från att alla åtta grundskolor behålls till att hälften av dagens grundskolor avvecklas.

 • I alternativ 1 påverkas alla skolor utom Sammilsdalskolan och Åkerö skola.
 • I alternativ 2 påverkas alla skolor utom Insjöns skola.
 • I alternativ 3 och 4 påverkas alla kommunens grundskolor på ett eller annat sätt.

– Vi har utgått från politikernas direktiv och strävat efter att ge ett underlag med tydliga skillnader mellan de olika alternativen, säger sektorchef Carin Fredlin som ingått i utredningsgruppen.

Flera delbeslut under flera år

Utredningen presenterades vid utskottet lärande och stöds sammanträde under måndagen. Inga beslut fattades och redan i förra veckan meddelade ett antal ledande politiker i ett uttalande att det inte blir några beslut i år. Istället blir det sannolikt ett antal delbeslut under en flerårsperiod.

"Nu behövs en relativt väl tilltagen tidsperiod av inläsning, föredragningar, dialog och reflektion av oss politiker i samtliga partier", skrev politikerna i sitt uttalande.

De fyra alternativen i sammanfattning:

Alternativ 1:

 • Skolorna i Djura, Gärde, Tällberg och Ullvi blir F–3-skolor.
 • Skolorna i Insjön och Siljansnäs blir F–5-skolor.
 • Sammilsdalskolan och Åkerö skola behålls som F–9-skolor.

Förslaget utgår från nuvarande organisation, men innebär förändrad stadieindelning på alla kommunens F–6-skolor.

Förslaget kan genomföras till nästa läsår, 2019/2020.

Förslaget leder inte till en budget i balans. Tvärtom ökar underskottet för varje år under perioden 2019–2023 för att hamna på minus 14 miljoner kronor år 2023.

alternativ1.png

Alternativ 2:

 • Djura skola avvecklas.
 • Skolorna i Gärde, Siljansnäs, Tällberg och Ullvi blir F–3-skolor.
 • Insjöns skola, Lilla Sammilsdalskolan och Åkerö skola blir F–6-skolor.
 • Sammilsdalskolan blir en renodlad 7–9-skola.

Förslaget kräver en utbyggnad av Flexhuset där grundsärskolan håller till och att en ny skolenhet, Lilla Sammilsdalskolan, bildas. Flexibla gruppen får nya lokaler i "Villan" vid Kulturskolan.

Förslaget kan genomföras till läsåret 2020/2021.

Förslaget leder inte till en budget i balans. Istället ökar underskottet för varje år under perioden 2019–2023 för att hamna på minus 6,9 miljoner kronor 2023.

alternativ2.png

Alternativ 3:

 • Skolorna i Djura och Ullvi avvecklas.
 • Skolorna i Gärde, Insjön, Siljansnäs, Tällberg och Åkerö samt Lilla Sammilsdalskolan blir F–5-skolor.
 • Sammilsdalskolan blir kommunens enda 6–9-skola.

Förslaget kräver en utbyggnad av Flexhuset där grundsärskolan håller till och att en ny skolenhet, Lilla Sammilsdalskolan, bildas. Flexibla gruppen får nya lokaler i "Villan" vid Kulturskolan.

Förslaget kan genomföras till läsåret 2020/2021.

Förslaget innebär att grundskolan klarar sin budget under perioden 2019–2022, men inte 2023, främst på grund av kostnader för byggnationer som krävs.

alternativ3.png

Alternativ 4:

 • Skolorna i Djura, Gärde, Tällberg och Ullvi avvecklas.
 • Skolorna i Insjön, Siljansnäs, Åkerö samt Lilla Sammilsdalskolan blir F–5-skolor.
 • Sammilsdalskolan blir kommunens enda 6–9-skola.

Förslaget kräver en utbyggnad av Flexhuset där grundsärskolan håller till och att en ny skolenhet, Lilla Sammilsdalskolan, bildas. Grundsärskolans årskurs F–5 flyttas till Åkerö skola. Flexibla gruppen får nya lokaler i "Villan" vid Kulturskolan.

Förslaget kan genomföras till läsåret 2020/2021.

Förslaget ger direkt en budget i balans och sedan ett allt större överskott under perioden 2019–2023. Under åren 2021–2023 blir överskottet drygt 7 miljoner kronor.

alternativ4.png

Fler nyheter