08 november 2018 klockan 12.14

"Inga beslut om grundskolan i år"

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

På måndag presenteras utredningen om grundskolans framtid. Men det blir inga beslut varken på måndag eller ens i år. Det meddelar de ledande politikerna i kommunstyrelsen och utskottet för lärande och stöd.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

I över ett år har grundskolans framtid varit en het fråga i Leksands kommun. I oktober 2017 presenteade en extern konsult sin syn på saken och i februari 2018 gav grundskolans högsta chefer en rekommendation till politikerna som gick ut på att organisera om grundskolan och bland annat stänga två mindre skolor.

Men det blev inga beslut den gången. Istället fick cheferna i uppdrag att göra en fördjupad utredning utifrån nya direktiv från politikerna i utskottet lärande och stöd.

Inga beslut i år

På måndag presenteras resultatet för utskottet. Samma dag blir utredningen tillgänglig för allmänheten.

"Det är således först på måndag som den politiska processen börjar", skriver nuvarande och tillträdande presidium i kommunstyrelsen och utskottet lärande och stöd* i ett gemensamt uttalande.

Politikerna fortsätter:

"Vi ser att det först och främst kommer att behövas en relativt väl tilltagen tidsperiod av inläsning, föredragningar, dialog och reflektion av oss politiker i samtliga partier. Vi är överens om att vi ska vara tydliga och öppna med när vi börjar närma oss tiden för olika beslut, men redan nu utan att ha tagit del av utredningen kan vi säga att det inte kommer att fattas några beslut i år."

Flera delbeslut under lång tid

Politikerna utgår också ifrån att det inte blir aktuellt med ett enda stort beslut i frågan. Istället förutser de beslut under en flerårsperiod från både politiker och tjänstemän. Det kan också bli aktuellt med kompletterande analyser och utredningsuppdrag.

Politikerna bakom uttalandet – som representerar Centern, Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Moderatera – har en samsyn kring utmaningarna och är överens om målen för grundskolan:

  • Att vi behöver höja kvaliteten, liksom likvärdigheten, i våra skolor.
  • Att vi behöver en skola som är ännu mer attraktiv för de som arbetar inom skolan.
  • Att vi behöver en långsiktigt hållbar skolorganisation och en skolekonomi i balans.

"För att uppnå detta tror vi att det behövs ett brett stöd både politiskt och från berörda grupper som bland annat lärare och vårdnadshavare", skriver de.

Fler nyheter