19 februari 2018 klockan 12.01

Föreslår ny organisation - med färre skolor och högre kvalitet

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Grundskolan måste organiseras om för att kunna erbjuda alla elever hög kvalitet även i framtiden. Det menar förvaltningen som bland annat rekommenderar politikerna att stänga skolorna i Djura och Gärde.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Grundskolans organisation har utretts flera gånger under de senaste tio åren. Under hösten 2017 gjordes ännu en utredning. Den har grundskolans högsta chefer utgått ifrån i sin nya rekommendation till politikerna.

– Vår utgångspunkt är att ge eleverna undervisning av hög kvalitet och erbjuda en likvärdig skola som klarar av att väga upp skillnaderna i elevernas förutsättningar, säger sektorchef Carin Fredlin.

Bygger en organisation för framtiden

Idag skiftar kvaliteten mellan kommunens grundskolor och skillnaderna riskerar att bli ännu större i framtiden om inget görs. Det beror både på skillnader i organisationen och allt större svårigheter att rekrytera legitimerade lärare, särskilt till mindre skolor.

Att kommunen dessutom har tappat cirka 130 elever till friskolan Excel, gör att grundskolan behöver se över hur såväl lärar- som lokalresurserna används på bästa sätt. Dessutom höjs kraven på ändamålsenliga lokaler i den nya stadieindelade timplanen som införs inför kommande läsår.

– I vår rekommendation till politikerna lägger vi den grund som behövs för att möta framtidens pedagogiska utveckling. Den ger oss en skola för både elever och pedagoger att växa i, kunskapsmässigt och kollegialt, men också lokalmässigt, säger Carin Fredlin.

Från åtta till fyra F-6-skolor

I grova drag går rekommendationen ut på

  • att skapa en gemensam 7-9 skola i nuvarande Sammilsdalskolan.
  • att antalet F-6-skolor minskas från åtta till fyra. Två av F-6-skolorna hamnar i Leksand, en i Insjön och en i Siljansnäs.
  • att skolorna i Tällberg och Ullvi blir F-3-skolor.
  • att skolorna i Djura och Gärde läggs ner.

Förändringarna ska enligt rekommendationen genomföras under etapper med start redan i höst. I samband med skolstarten 2020 ska alla förändringar vara genomförda.

Politikerna tog inget beslut

Förvaltningens rekommendation presenterades för politikerna i utskottet för lärande och stöd måndagen den 19 februari. Utskottet fattade inget beslut i sak, utan "lade informationen till handlingarna". Inom den närmaste tiden kommer även de politiska partierna att få information om rekommendationen.

För att rekommendationen ska bli verklighet krävs ett beslut i kommunfullmäktige.

Fler nyheter