08 januari 2019 klockan 12.15

Fler surfplattor till äldre för digital delaktighet

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

År 2017 levererades de första surfplattorna till äldreboenden i Leksands kommun. Det blev en succé! Efterfrågan hos de boende har varit stor och därför levererades fler under hösten 2018.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

I december 2017 levererades 12 surfplattor till kommunens alla äldreboenden. Det blev en stor succé och väldigt uppskattat av de boende. Under hösten 2018 levererades därför ytterligare 18 surfplattor och nu finns det två på varje avdelning.

– Surfplattorna har varit på försök på våra äldreboenden och det har fallit väldigt väl ut, säger Ulrika Gärdsback som är sektorchef för vård och omsorg. Med hjälp av digitaliseringspengar från staten har vi därför köpt in fler.

Mål för att uppnå digital delaktighet

Ett av kommunens mål är att "Främja den digitala delaktigheten hos våra medborgare – med fokus på de äldre – samt öka digitaliseringen i våra kommunala verksamheter". De äldre kan använda surfplattorna för att uträtta olika digitala tjänster, som till exempel bankärenden, vilket ökar den digitala delaktigheten.

Interaktiva och praktiska appar

Surfplattorna har installerats med appar för att bättre kommunicera med personer som har kognitiva nedsättningar. Att använda appar är en metod för att arbeta med stimuli kopplat till minnen som personer har till bland annat mat, musik och djur. Apparna är också ett interaktivt och praktiskt verktyg för personalen och de anhöriga.

Fler nyheter