28 januari 2019 klockan 16.00

KS-nytt: Överenskommelse med polisen och partistöd för 2019

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Kommunstyrelsen antog en ny samverkansöverenskommelse med polisen som gäller fram till 2021. Vid mötet den 28 januari redovisades även partistödet för 2019.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Här sammanfattar vi några av ärendena från kommunstyrelsens sammanträde den 28 januari:

Arbetet med att få ekonomin i balans

Kommundirektör Göran Wigert och ekonomichef Lars Bäcksholm berättade om det preliminära resultatet för 2018 och arbetet med att få ekonomin i balans 2019.

Preliminärt resultat för 2018 pekar i nuläget på närmare minus nio miljoner kronor. Prognosen ser ut att landa på ett negativt resultat även för 2019. Förvaltningen har fått i uppdrag att ta fram förslag till åtgärder för att få budget i balans 2019 och vad som skulle kunna genomföras inom de olika sektorerna och vilken effekt det skulle ge. Även framtida investeringar ses över.

Ekonomiavdelningen arbetar också med att se över hur man kan förbättra kvalitén på prognoserna under året för att kunna vidta åtgärder i tid.

Ny samverkansöverenskommelse med polisen

Hösten 2016 skrev Leksands kommun och Lokalpolisområde Mora för första gången en samverkansöverenskommelse, som också innehåll ett medborgarlöfte till kommuninvånarna. Nu antar kommunstyrelsen en ny samverkansöverenskommelse mellan kommunen och polisen.

– Trots begränsade resurser hos polisen så finns det ett engagemang hos vår kommunpolis och i vår arbetsgrupp BRÅ (brottsförebyggande rådet), inte minst tack vare vår gemensamma samverkansöverenskommelse, säger biträdande kommundirektör Lennart Ljungemo. Orsaken är främst att vi har en organisation, struktur, gemensamma målsättningar och ett gott samarbetsklimat.

Det gemensamma brottsförebyggande arbetet fortsätter under tiden 2019-2021 och bygger på en gemensam lägesbild med fokusområdena alkohol, narkotika, doping och tobak. Andra områden som prioriteras utifrån den gemensamma lägesbilden är ordningsstörningar och otrygghet, hot och våld, extremism och kriminella nätverk, ungdomar/skolor och hot mot kommunala tjänstemän och politiker.

– Sammanfattningsvis har vi idag en bättre överblick av läget i kommunen tack vare en aktiv arbetsgrupp och god samverkan med polisen, säger Lennart Ljungemo.

Byggnationen av Tibbles särskilda boende

Det var i januari 2016 som kommunstyrelsen gav sektorn vård och omsorg i uppdrag att ta reda på hur en ombyggnation av nuvarande Tibble särskilda boende och en anslutande nybyggnation kan ske på bästa sätt utifrån ett ekonomiskt och kvalitetsmässigt perspektiv.

– Eftersom kommunen inte äger Limsjögården och hyreskontraktet går ut 2021 uppstår ett behov av fler platser till särskilt boende, säger processledare Nina Lehtonen. Ritningsförslaget innehåller 72 lägenheter fördelade på åtta enheter, vilket är en utökning med 18 nya platser.

Nästa steg är att gå vidare med en upphandling av entrepenör för byggnationen. Beslutet om upphandling fattas av allmänna utskottet.

Utbetalning av partistöd 2019

Det finns idag åtta partier representerade i Leksands kommunfullmäktige. Samtliga partier har rätt till nytt partistöd med kravet att redovisa hur stödet har använts senast den 30 juni 2020. Kommunstyrelsen föreslår att partierna tillsammans får dela på 635 500 kronor. Om förslaget går igenom i kommunfullmäktige betalas stödet för 2019 ut enligt följande:

Parti Antal mandat Belopp
Centerpartiet 15 162 750
Socialdemokraterna 10 124 000
Moderaterna 8 104 625
Kristdemokraterna 4 58 125
Vänsterpartiet 4 58 125
Sverigedemokraterna 4 58 125
Bygdepartiet 3 46 500
Liberalerna 1 23 250

 

Fler nyheter