22 januari 2019 klockan 16.00

Välkommen till öppet hus om Åkerö brofäste

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Leksands kommun vill göra det möjligt att bygga bostäder vid Åkerö brofäste. 24 januari hålls ett öppet hus om förslaget av detaljplan för området. Välkommen att ställa frågor till politiker och tjänstemän.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnad av flerbostadshus, parkeringsgarage och småskalig centrumverksamhet inom fastigheterna Åkerö 13:8 och 19:4. Planförslaget möjliggör byggnader upp till åtta våningar.

Allmänheten är välkommen att ställa frågor till både politiker och tjänstemän angående förslaget under torsdagens samrådsmöte. Du som har frågor eller är nyfiken på planförslaget är välkommen när det passar dig mellan 17.00-19.00.

Öppet hus (samråd)

Dag: torsdag 24 januari
Tid: 17.00-19.00
Plats: Kommunhusets foajé

leksand.se/detaljplanakerobrofaste kan du läsa mer om förslaget och ta del av samrådshandlingarna.

Har du synpunkter?

Synpunkter ska lämnas skriftligen senast den 7 februari 2019. Synpunkter skickas via mejl till planokart@leksand.se eller via post till Leksands kommun, Plan- och kartavdelningen, 793 80 Leksand.

Fler nyheter