01 oktober 2019 klockan 13.15

Dags för lantmäteriförrättning om enskilda vägar i Insjön

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Trafikenheten, Leksands kommun

Telefon: 0247-800 00

E-postadress:

Vintergatan i Insjön
I oktober inleds lantmäteriförrättningen i Insjöns olika byar.

Efter lantmäteriförrättningen i Djurabygdens byar har det blivit tydligt vilka som är ansvariga för de enskilda vägarna. I höst fortsätter Lantmäteriet sitt arbete i Insjön. Lantmäteriet skickar en särskild kallelse till de fastighetsägare som berörs.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

I februari 2019 kallades ett stort antal fastighetsägare i Djurabygden till ett möte där Lantmäteriet och Leksands kommun informerade om arbetet som väntade. Sedan dess har fastighetsägarna bildat en arbetsgrupp och tagit fram förslag på vilka vägar som ska ingå i Djurabygdens olika gemensamhetsanläggningar. Nu närmar sig arbetets slut och Lantmäteriförrättningen väntas vara klar någon gång under hösten.

Insjön efter Djurabygden

I höst inleds också förrättningen i Insjön. Redan den här veckan får 1 319 fastighetsägare ett informationsbrev från kommunen om processen. Senare i höst/vinter kallar Lantmäteriet alla berörda fastighetsägare till ett startmöte.

När förrättningen är klar i Insjön står Rönnäs fjärding på tur, därefter Siljansnäs, Tällbergs byar, byarna i västra Leksand, Åkerö, Häradsbygden och sist övriga byar i östra Leksand. Det är Lantmäteriet som avgör när respektive by kallas till förrättning.

Efter förrättningen har fastighetsägarnas samfällighetsföreningar möjlighet att skriva avtal med kommunen om fortsatt stöd till vägarna. Alla förrättningar väntas vara klara 2022.

Fler nyheter