22 oktober 2019 klockan 08.13

Nu samarbetar vi för en ny och stark högstadieskola i Leksand

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Rektor Johan Nilsson på Sammilsdalskolan, avdelningschef Annica Sandy Hedin, rektor Erika Hemptenmacher på Åkerö skola och Erik Hartwig, biträdande rektor Åkerö skola
Sammilsdalsskolans rektor Johan Nilsson, grundskolechef Annica Sandy Hedin och Åkerö skolas rektorer Erika Hemptenmacher och Erik Hartwig samarbetar kring bildandet av en ny högstadieskola i Leksand.

Kommunens två högstadieskolor slås ihop inför skolstarten 2020. Redan nu inleds arbetet med att skapa en ny, stark högstadieskola i Leksands kommun. Både personal och elever involveras i arbetet.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Kommunfullmäktiges beslut att slå samman högstadiet på Åkerö skola och Sammilsdalskolan till höstterminen 2020 var väntat. Grunden till beslutet handlar främst om att sänka grundskolans driftskostnader eftersom antalet elever har blivit färre, men det handlar också om att på sikt slå vakt om kvaliteten.

Lättare att rekrytera

– Sammanslagningen ger oss bättre förutsättningar att rekrytera behöriga lärare, vilket är en förutsättning för att kunna behålla kvaliteten i skolan, säger grundskolechef Annica Sandy-Hedin.

– Redan i dagsläget är det svårt att hitta tillräckligt många behöriga lärare och det bedöms bli ännu svårare inom bara ett par år. Med en högstadieskola istället för två kan vi till exempel klara oss med fyra mattelärare istället för fem, fortsätter hon.

Nära samarbete med personalen

Förslaget om en sammanslagning har engagerat både elever, vårdnadshavare och personal under hösten. Nu när beslutet är fattat är ambitionen att genom ett nära samarbete mellan de båda skolorna skapa en ny, stark högstadieskola i Leksands kommun.

Annica Sandy Hedin och skolornas rektorer, Erika Hemptenmacher och Johan Nilsson, har redan haft ett par inledande möten. Inom kort samlas en nybildad ”fusionsgrupp" med lärare från de båda skolorna. Med gruppens hjälp ska sammanslagningen bli framgångsrik på både kort och lång sikt.

Tar hjälp av eleverna

Samtidigt ska eleverna i framför allt de klasser som berörs mest – årskurs 7 och 8 – engageras.

– Det handlar om att skapa trygghet och framtidstro bland eleverna och att få till en stark vi-känsla på vår nya gemensamma högstadieskola, men också om att göra noggranna risk- och konsekvensanalyser tillsammans för att inte lämna något åt slumpen, säger Annica Sandy-Hedin.

Alla behöriga erbjuds tjänst

I dagsläget finns inte svar på alla detaljfrågor om sammanslagningen. Men en del frågor, bland annat om personalsituationen, behöver besvaras redan under hösten.

– För att så snabbt som möjligt få klarhet behöver lärarnas årliga önskemål om tjänst lämnas in tidigare än vanligt, redan i november det här året, säger Annica Sandy Hedin.

Hon räknar med att kunna erbjuda all behörig personal en tjänst inom grundskolan i Leksands kommun i samband med skolstarten 2020.

Demokratiresa och skolprofil

På den nya skolan blir det fem parallella klasser på högstadiet istället för fyra som det är på Sammilsdalskolan idag. Skolan behåller av allt att döma nuvarande profiler som Åkerö och Sammilsdal erbjuder – idrott och kultur.

Det är redan beslutat att nuvarande årskurs 8 på Åkerö skola får genomföra sin demokratiresa nästa höst. Hur det blir med nuvarande årskurs 7 bestäms före årsskiftet.

Lokalfrågan bedöms inte vara något problem i själva skolbyggnaden. Däremot behöver utrymmet och schemaläggningen i skolrestaurangen Gästis och sporthallen utredas närmare.

– Jag är övertygad om att vi tillsammans kommer att hitta bra lösningar på det också, säger Annica Sandy Hedin.

Fler nyheter