14 oktober 2019 klockan 22.04

Omfattande besparingar ska få kommunens budget i balans

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Sammilsdalskolan
Att samla kommunens två högstadier på Sammilsdalskolan från och med hösten 2020, var ett av många beslut på kommunfullmäktiges möte.

Alliansens budgetförslag godkändes efter en lång debatt i kommunfullmäktige. Nivån på kommunalskatten var den fråga som debatterades mest, men någon höjning av skatten nästa år blir det inte.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Stora delar av kommunens sparpaket på totalt 62 punkter godkändes av kommunfullmäktige på måndagskvällen. Det innebär bland annat en sammanslagning av kommunens två högstadieskolor, en stängning av fritidsgården Brandmannen och en minskning av bidragen till kulturföreningar, bystugor och studieförbund. Samtidigt tidigareläggs bygget av en ny sporthall medan bygget av Moskogsvägen skjuts framåt i tiden.

Läs mer om besparingar och investeringar i budgeten för 2020–2022

Kommunalskatten oförändrad

Den fråga som orsakade störst debatt gällde nivån på kommunalskatten. Bygdepartiet, Vänstern och Sverigedemokraterna föreslog alla en höjning av skatten, medan den borgerliga Alliansen med stöd av Socialdemokraterna försvarade dagens skattenivå på 21,82 kronor per skattekrona.

– Vi får inte ökad kontroll på kostnaderna bara genom att höja skatten. Vi måste göra vår hemläxa och prioritera rätt innan en skattehöjning kan bli aktuell, sa oppositionsråd Viktor Zakrisson (S).

Ännu fler åtgärder väntar

Samtidigt som budgeten för åren 2020–2022 godkändes, var flera partier överens om att det krävs ännu fler åtgärder. Därför beslutade kommunfullmäktige att se över de finansiella målen för att nå god ekonomisk hushållning, liksom kraven på kompetens inom vissa bristyrken i främst förskolan och vården. Möjligheten att effektivisera den politiska organisationen ska också undersökas.

– Mot bakgrund av den osäkra ekonomiska situationen lägger vi med stor sannolikhet fram en ändringsbudget redan under våren 2020, förklarade företrädarna för Alliansen.

Se mötet i efterhand

Totalt behandlades 18 ärenden. Bland annat godkändes bildandet av Bastbergs naturreservat och ett antal taxehöjningar från och med den 1 januari 2020.

Som vanligt kan du se hela mötet i efterhand via webb-tv. Med hjälp av tidsangivelserna kan du navigera till de ärenden som du är mest intresserad av.

Se hela mötet i efterhand via webb-tv

Ta del av dagordningen från mötet 

Fler nyheter