12 november 2019 klockan 16.24

Kulturmiljöwebb ska göra det enkelt att utveckla och bevara värdefulla miljöer

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Hästberg
Hästberg tillhör de byar och miljöer som har inventerats i den första etappen av kommunens kulturmiljöprogram. Foto: Kristoffer Ärnbäck, Dalarnas museum

Nu är den första etappen av kommunens nya kulturmiljöprogram klar. Ett 20-tal byar och delar av Noret har inventerats. Resultatet presenteras både vid ett öppet hus den 13 november och på en kulturmiljöwebb på leksand.se.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Leksands kulturmiljöprogram ska visa hur kommunen och fastighetsägare kan använda, utveckla och tillvarata kulturmiljön för att skapa en attraktiv kommun och livsmiljö.

Under april till september i år har Dalarnas museum inventerat områden och byggnader i Leksand. I denna första etapp har fokus främst varit på områden av riksintresse för kulturmiljövård där Noret och flera av våra byar ingår.

– Det har varit ett mycket omfattande jobb som Dalarnas museum har gjort åt oss. Inventeringarna visar att det finns många värdefulla kulturmiljöer runtom i kommunen, både enskilda byggnader och hela områden, säger Anna Ograhn, stadsarkitekt och chef för avdelningen strategisk planering.

Kulturmiljöprogrammet ska också vara ett stöd vid handläggningen av plan- och bygglovsärenden.

– Vi tjänstemän kommer att börja använda oss av resultatet för de inventerade byarna när utskottet för samhällsbyggnad godkänt det. Utskottet föreslås godkänna materialet på sammanträdet den 21 november 2019.

Öppet hus 13 november

Onsdagen den 13 november klockan 18-20 har kommunen öppet hus för alla som vill veta mer om programmet och de inventeringar som gjorts. Kvällen inleds med en presentation av hur arbetet har gått till. Platsen är Plenisalen, Leksands kommunhus.

– Då presenterar vi resultatet från inventeringarna. Det kommer också att finnas möjlighet att prata med representanter från kommunen och Dalarnas museum. 

Kulturmiljöwebb ska vara stöd för fastighetsägare

Hela inventeringen finns att ta del av på den speciella kulturmiljöwebb som finns på leksand.se. Där finns alla rapporter från de olika byarna, en mängd bilder och annan värdefull information.

– Kulturmiljöwebben ska fungera som inspiration och ge råd till fastighetsägare hur de ska ta hand om och vårda sina värdefulla miljöer och byggnader. Den är också ett underlag för oss i kommunen att använda i det vardagliga arbetet med detaljplaner och bygglov. 

Här hittar du kulturmiljöwebben

Klart kulturmiljöprogram 2021

Under 2020 kommer etapp två av inventeringen att göras. Även då är det Dalarnas museum som gör inventeringen.

– Den etappen omfattar andra byar och fäbodar. Det kommer resultera i ett samlat kulturmiljöprogram som beräknas vara klart i början av 2021.

Fler nyheter