25 november 2019 klockan 21.27

Stor politisk majoritet bakom detaljplanen för Åkerö brofäste

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Siktstudie i detaljplanen för Åkerö brofäste
En bild från detaljplanen som tagits fram i samband med den siktstudie som genomförts.

35 av kommunfullmäktiges 49 ledamöter ställer sig bakom detaljplanen för Åkerö brofäste. – Med det här beslutet odlar vi både kulturarvet och kulturmiljön, sa en av många debattörer under kvällen.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Detaljplanen för Åkerö brofäste blev som väntat den stora frågan vid kommunfullmäktiges sista möte för året. Detaljplanen ska göra det möjligt att bygga bostäder, parkeringsgarage och småskalig centrumverksamhet direkt söder om rondellen på Åkerö i Leksand.

Bättre detaljplan tack vare synpunkter

Sedan 2013 har en rad delbeslut fattats för att förverkliga planen. Efter ett uppmärksammat samråd under våren 2019 justerades bland annat bygghöjden från åtta till sex våningar. Under hösten har detaljplanen godkänts av först samhällsbyggnadsutskottet och därefter kommunstyrelsen, innan den på måndagskvällen antogs av kommunens högsta instans, kommunfullmäktige.

– Sammantaget har det gjorts ganska stora förändringar och på det stora hela anser jag att vi fick en bättre detaljplan genom att vi tog till oss och lyssnade på de många synpunkter som kom in, sa samhällsbyggnadsutskottets ordförande Sebastian Larsson (M) under kvällen.

Längor av gatuhus – inte höghus

Sebastian Larsson backades upp av bland annat kommunalråd Ulrika Liljeberg (C), oppositionsråd Viktor Zakrisson (S) och Centerpartiets Eva Kempff som betonade att detaljplanen inte handlar om byggnation av höghus, utan längor av så kallade gatuhus.

– Jag brukar kalla mig kulturens bevakare och anser att vi utvecklar en ny kulturmiljö med våra gatuhus. Stäng inte dörren till utveckling utan se den spännande vägen framåt, sa hon bland annat.

Stor majoritet röstade ja

Vänstern och Bygdepartiet är för byggnation av bostäder i området, men vill begränsa byggnadernas höjd till max fyra våningar. De fick medhåll från bland annat Centerpartiets Rune Bröms.

När politikerna till sist röstade, ställde sig 35 av 49 ledamöter bakom detaljplanen. 13 röstade mot och en ledamot avstod från att rösta.

Se mötet i efterhand

Totalt behandlades 14 ärenden på mötet. Utöver detaljplanen för Åkerö brofäste fattade kommunfullmäktige beslut om bland annat en ny- och ombyggnad av Tibble särskilda boende och en utökad samverkan med Rättviks kommun.

Som vanligt kan du se hela mötet i efterhand via webb-tv. Med hjälp av tidsangivelserna kan du navigera till de ärenden som du är mest intresserad av.

Ta del av dagordningen från mötet

Fler nyheter