13 november 2019 klockan 12.04

Stort behov av kontaktpersoner och kontaktfamiljer

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

mor och son utomhus på senhösten
Är du intresserad av att göra en insats för barn, unga eller vuxna som behöver extra stöd? Då vill vi gärna ha kontakt med dig!

Just nu är kommunen i stort behov av kontaktpersoner, kontaktfamiljer och familjehem. – Jag vädjar till alla att fråga både sig själva och sina vänner om de kan tänka sig att hjälpa till, säger Kenneth Dahlström (C) som är ordförande i individnämnden.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Leksands kommun är alltid i behov av familjer och privatpersoner som är beredda att hjälpa till som familjehem, kontaktfamiljer eller kontaktpersoner. Just nu är behovet större än vanligt. De familjer och privatpersoner som redan ställer upp räcker inte till för de barn och ungdomar som behöver extra stöd.

Allt svårare att verkställa beslut

Vid kommunfullmäktiges senaste möte vädjade Kennet Dahlström (C) till sina politiska kollegor om att hjälpa till i rekryteringen av fler frivilliga. Kommunen klarar av att göra utredningar och fatta beslut i rimlig tid, men det blir allt svårare att verkställa besluten som fattas på grund av brist på kontaktpersoner och kontaktfamiljer.

– Om vi inte får tag på fler frivilliga riskerar vi att allt oftare inte kunna ge det stöd som vi fattar beslut om enligt socialtjänstlagen. Därför är min önskan att vi alla hjälps åt med att få fram fler kontaktpersoner, säger han.

Viktigt att ha tid, plats och resurser

För att vara kontaktperson, kontaktfamilj eller familjehem ska man ha tid, plats och resurser att erbjuda barn, unga eller vuxna goda förutsättningar att nå en gynnsam fysisk och psykisk utveckling.

Läsa mer, ställa frågor och anmäla intresse

Du kan läsa mer om de olika uppdragen på vår hemsida:

Familjehem, kontaktfamilj, kontaktperson

Om du har frågor är du välkommen att kontakt Gunilla eller Victoria via e-post eller telefon:

Gunilla Andersson

Victoria Jacobsson

Kenneth Dahlströms vädjan i kommunfullmäktige:

Fler nyheter