05 december 2019 klockan 12.39

Nöjda brukare på våra boenden och inom hemtjänsten

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Verksamhetsutvecklare

Yvonne Thorell

Telefon: 0247-801 76

E-postadress:

Besöksadress: Torget 5, 79327 Leksand

Bo Österberg fikar tillsammans med undersköterskan Lotta Willhans och enhetschef Annika Nordin på äldreboendet Solhem.
Bo Österberg fikar tillsammans med undersköterskan Lotta Willhans och enhetschef Annika Nordin på äldreboendet Solhem.

Brukarna på våra äldreboenden och inom hemtjänsten är nöjda med kommunens insatser. Det visar den årliga brukarundersökning som sektorn för vård och omsorg gör. Årets enkätsvar ger höga betyg till bemötande av personalen på boendena såväl som inom hemtjänsten.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

För att säkerställa kvalitén i sektorn vård och omsorgs verksamheter genomförs varje år nationella brukarundersökningar. Alla brukare på våra äldreboenden och inom hemtjänsten har fått svara på en enkät om bland annat bemötande, trygghet och egen påverkan.

Årets enkätsvar ger höga betyg till bemötande av personalen på boendena såväl som inom hemtjänsten.

– Resultatet visar även att brukarna har stort förtroende för personalen och känner sig trygga, säger Marie-Louise Jonsson som är enhetschef på hemtjänsten. Det är väldigt roligt att de allra flesta är nöjda med just bemötande, förtroende och trygghet.

Önskemål om bättre information och aktiviteter

Inom båda verksamheterna anser brukarna att informationen om tillfälliga förändringar kan bli bättre. På boendena vill man också ha bättre aktiviteter och de som har hemtjänst önskar att själva kunna påverka vilka tider de får hjälp.

– Nu påbörjas arbetet med att se över hur vi kan uppfylla önskemålen på bästa sätt. Brukarundersökningarna är en bra grund för vårt ständiga förbättringsarbete inom våra verksamheter, säger verksamhetsutvecklare Yvonne Thorell.

Fler nyheter