18 februari 2019 klockan 16.00

Beslut om grundskolan den 8 april

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Den 8 april fattar kommunfullmäktige beslut om grundskolans framtid. Den politiska majoritetens förslag ska presenteras i god tid före dess. Det stod klart vid kommunfullmäktiges första sammanträde för året.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Totalt tolv ärenden stod på dagordningen när kommunfullmäktige samlades på måndagskvällen. Efter en muntlig presentation av kommunens ansträngda ekonomi och beslut om bland annat partistöd svarade kommunalråd Ulrika Liljeberg (C) på en fråga (interpellation) från Bygdepartiet om byskolorna.

– Det blir ett extra fullmäktigemöte den 8 april då vi fattar beslut om grundskolan. I god tid före det mötet kommer besked från den politiska ledningen, men inte ikväll, sa hon bland annat.

Se mötet i efterhand

Interpellationen om byskolorna var ett av totalt tolv ärenden som avklarades. Som vanligt kan du se hela mötet i efterhand via webb-tv. Med hjälp av tidsangivelserna kan du navigera till de ärenden som du är mest intresserad av.

Starttid: 8.24

0) Muntlig föredragning av resultatet för 2018

Starttid: 27.25

1) Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmars ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat

Starttid: 30.00

2) Ansökan från Sätergläntan Institutet för slöjd och hantverk om ny borgen

Starttid: 34.26

3) Utbetalning av partistöd 2019

Starttid: 35.35

4) Reglemente för revisionen, kommunalförbundet Brandkåren Norra Dalarna

Starttid: 36.42

5) Interpellation om arbete med att förebygga sexuellt våld och sexuella trakasserier

Starttid: 43.17

6) Interpellation om byskolorna

Starttid: 49.28

7) Protokoll över inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet 2017

Starttid: 50.19

8) Protokoll över inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet 2018

Starttid: 50.48

9) Val av lekmannarevisorer till bolag, stiftelser med mera

Starttid: 53.52

10) Avsägelse jävsnämnden – Lena Ihlar (V)

Starttid: 54.24

11) Val av ledamöter och ersättare till nämnder, styrelser, kommunala uppdrag och övriga förtroendeuppdrag

Fler nyheter