26 mars 2019 klockan 10.00

Extra KS-nytt: Beslut om ändringsbudget dröjer och skolverskamheten i Djura avslutas

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Fotografering av Skolor och förskolor i kommunen juni 2017.Djura Skola
Undervisningsverksamheten i Djura skola avslutas från och med höstterminen 2019. Foto: Lars Dahlström

Inget beslut fattades angående den så kallade vårändringsbudgeten på kommunstyrelsens extra sammanträde den 25 mars. Underlaget kommer nu att beredas ytterligare innan KF fattar slutgiltigt beslut om budgeten.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Här sammanfattar vi några av ärendena från kommunstyrelsens, KS, extra sammanträde den 25 mars:

Inget beslut om vårändringsbudgeten

Förvaltningen drog tillbaka förslaget till vårändringsbudget för ytterligare beredning, och därför fattades heller inget beslut på kommunstyrelsens extra sammanträde.

En ny ändringsbudget presenteras innan slutgiltigt beslut väntas tas i kommunfullmäktige, KF, den 12 juni.

Verksamheten i Djura skola avslutas hösten 2019

Efter votering beslutade KS att gå på utskottet lärandes och stöds rekommendation att avsluta undervisningsverksamheten i Djura från och med höstterminen 2019. Beslutet grundas på att det begränsade elevantalet i Djura skola inte gör det möjligt att bedriva en kvalitativ undervisning. Detta beror främst på svårigheten att rekrytera behöriga lärare, ordna med stödfunktioner som elevhälsa och stöd till elever med särskilda behov.

Slutgiltigt beslut om Djura skola fattas av kommunfullmäktige den 8 april.

Avdelningen för grundskolan får nu i uppdrag att ha en dialog med de elever och vårdnadshavare som omfattas av Djura skolas nedläggning. Grundskoleverksamheten F-6 bedrivs som tidigare i skolorna i Insjön, Gärde, Siljansnäs, Tällberg och Ullvi.

Högstadiets organisation ses över

När det gäller högstadieverksamheten på Åkerö skola och Sammilsdalskolan ser den politiska majoriteten ett behov av en fortsatt analys av hur just årskurs 7-9 kan organiseras på lämpligast sätt. Förvaltningen får därför i uppdrag att analysera och presentera lämpliga sätt att organisera högstadieundervisningen i kommunen.

Slutgiltigt beslut om förändringar inom grundskolan fattas i ett extra kommunfullmäktige den 8 april.

Medborgare föreslår satsning på Tällbergs skola

När Sjugare skola lades ner 2011 fattades beslut om att eleverna i skolupptagningsområdet skulle tillhöra Sammilsdalskolan. En medborgare föreslår att kommunen istället satsar på Tällbergs skola och att de barn som tidigare tillhörde Sjugare ingår i Tällbergs skolas upptagningsområde.

Eftersom det fria skolvalet innebär att varje elev har rätt att välja skola i mån av plats, och att barnen från före detta Sjugare skolas upptagningsområde har rätt till skolbuss oavsett om de väljer Tällbergs skola eller Sammilsdalskolan, anser sektorn för lärande och stöd att upptagningsområdet kan förändras till Tällbergs skola.

Utifrån detta resonemang beslutade KS att ändra upptagningsområdet för barnen som tidigare tillhörde Sjugare skolas upptagningsområde till Tällbergs.

Fler nyheter