04 mars 2019 klockan 13.41

Fokus på ungdomar: Projekt med bra resultat får fortsättning

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Ami Look, ungdomscoach och projektledare i projektet Fokus 20–25 i Leksand, Rättvik, Gagnef
Ami Look arbetar som ungdomscoach i projektet Fokus 16-25.

Ett projekt med fokus på unga vuxna som varken arbetar eller studerar har gett bra resultat. Nu omfattar Fokus 20-25 även ungdomar från 16 år. Samtidigt föreslås att inrätta en gemensam ungdomscoach.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Projektet Fokus 20–25, som initierades av Nedansiljans samordningsförbund (Finsam) med finansiering av medel från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), har pågått under 2018 med Ami Look som projektledare och ungdomscoach.

– Min första uppgift blev att hitta unga vuxna i Leksand, Rättvik och Gagnef som varken arbetade eller studerade, kartlägga deras behov, hjälpa dem att hitta motivation och upprätta en personlig handlingsplan som skulle leda till arbete eller studier, säger Ami Look.

Projekt med bra resultat

Enligt Region Dalarna finns det drygt 100 unga i de tre kommunerna som varken arbetar eller studerar, vilket är sex procent av samtliga 20–25-åringar.

– Jag kom i kontakt med 52 personer och kunde erbjuda coachning till 45 unga i åldern 20–25 år som varken arbetade eller studerade. 36 av dem tackade ja, men tre hoppade av inledningsvis, säger Ami Look.

Av de 33 som deltog i coachningssamtalen planerar idag nio att studera, två går på praktik och resterande 22 har gått vidare som arbetssökande.

Projektet har också vänt sig till de ungas anhöriga för att de också skall få stöd i sin livssituation.

Fokus 20–25 blir 16–25

Nu får projektet en fortsättning. Medel har beviljats även för 2019 och projektet har utökats till att omfatta ungdomar från 16 års ålder.

– Jag ska fortsätta arbeta med gruppen 20–25-åringar, men ska dessutom fungera som komplement och stöd till kommunerna i deras arbete med 16–19-åringar som avslutat sin gymnasieutbildning i förtid, eller av olika skäl aldrig påbörjat någon gymnasieutbildning och finns inom det kommunala aktivitetsansvaret, säger Ami Look.

Unga som saknar gymnasieutbildning är ofta överrepresenterade bland arbetslösa och bidragsberoende.

– Hamnar man i utanförskap tidigt är risken stor att man fastnar och därför är tidiga insatser viktiga, säger Ami Look. Därför är också stödet till ungas anhöriga något som kommer att fortsätta även under detta projektår.

Slutsats från projektet: Inrätta en ungdomscoach

Projektet har också utmynnat i en rad rekommendationer till myndigheterna. En slutsats är att Leksand, Rättvik och Gagnef bör samverka om en gemensam ungdomscoach i de tre kommunerna.

– Vi föreslår att man inrättar en ordinarie tjänst som ungdomscoach eftersom det visat sig vara ett mycket framgångsrikt sätt att arbeta med de här ungdomarna, säger Finsams förbundschef Tanja Mårtensson. Uppgiften blir i så fall att hjälpa unga hemmasittare i de tre kommunerna att komma igång med sin etablering i arbets- och samhällslivet.

Fler nyheter