01 april 2019 klockan 15.00

Dags för första etappen i kulturmiljöinventeringen

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Tillsammans har kommunens medborgare lämnat ett 80-tal bidrag som nu ligger till grund för det fortsatta arbetet.

Nu drar nästa steg i framtagandet av kulturmiljöprogrammet igång. Från april till och med september inventerar Dalarnas museum områden och byggnader i Leksand.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Under perioden 1 december 2018 till den 20 januari 2019 hade kommunens medborgare möjlighet att lämna sina bidrag till vad man tycker är värdefulla kulturmiljöer. Nu fortsätter arbetet med inventeringar där Dalarnas museum utför arbetet i fem etapper.

Tack för alla bidrag i kulturmiljöappen

Via en kulturmiljöapp har medborgarna kunnat lämna sina bidrag för att belysa ett specifikt område eller byggnad.

– Medborgarna har fått lämna sina bidrag om värdefulla kulturmiljöer via appen, säger stadsarkitekt Anna Ograhn. Ett stort tack till alla som tillsammans har lämnat ett 80-tal bidrag och som nu ligger till grund för det fortsatta arbetet.

Kulturmiljöinventeringens första etapp

Nu fortsätter arbetet med inventeringar där Dalarnas museum utför arbetet i fem etapper.

– Från och med tisdag den 2 april kommer ni att kunna möta Dalarnas museums Kristoffer Ärnbäck när han cyklar runt om i byarna för att fotografera och dokumentera kommunens kulturmiljöer, säger Anna Ograhn.

Kristoffers dokumentering, tillsammans med medborgarnas bidrag, sammanställs sedan för att ligga till grund för det fortsatta arbetet med kulturmiljöprogrammet.

I första etappen inventeras västra Leksand:

  • 2 april – Hjulbäck, Björken och Näsbyggebyn
  • 4 april – Almo, Alvik och Västanvik
  • 8 april – Heden, Källberget, Övermo och Edshult
  • 11 april – Åkerö
  • 12 april – eventuella kompletteringar

Fler nyheter